Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Föråldrad teknologi står i vägen för europeiska företags digitaliseringsresa

  • 57 procent av de undersökta företagen kämpar med att hålla jämna steg med digitaliseringen
  • Inom de närmaste tre åren kommer det att ske en fördubbling av molnimplementeringar. Samtidigt kommer robotiserad processautomatisering samt fler applikationer från Oracle och SAP driftsättas under 2017.
January 30, 2017

Åldrande och utdaterad teknik håller tillbaka europeiska företag från att förverkliga de fördelar den digitala transformationen för med sig. Det framgår i en ny undersökning1 utförd av undersökningsföretaget Pierre Audoin Consultants (PAC) på uppdrag av Fujitsu. Av 500 IT- och affärsbeslutsfattare var det 57 procent som ansåg att deras IT-infrastruktur har svårt att hålla jämna steg med de digitala omvärldskraven.

Målet med undersökningen var att kartlägga företagstrender inom applikationstjänster i ett flertal europeiska länder med fokus på de tekniska utmaningar företag möts av i sin digitaliseringsresa. Det innefattar bland annat framtida trender och strategier för att investera i mjukvara från SAP och Oracle, hur man utvecklar befintlig infrastruktur och optimerar produktiviteten.

Trots att den digitala transformationen visat på flera fördelar för företag så är det fortfarande inte prioriterat på affärsagendan. Fujitsu och PAC fann att endast 10 procent av företagen anser sig vara ledande inom digital transformation och endast 17 procent anser att digitalt är livsviktigt för deras verksamhet. 42 procent av de tillfrågade svarar att de tror att andra utmaningar kommer att ha en större påverkan på företagsverksamheten än den digitala.

  • Det är förvånande att se så få företag som fullt ut tar till vara på de fördelar den digitala transformationen för med sig. Men vi förväntar oss att företag i högre utsträckning kommer att migrera fler områden och applikationer till molnet. Det kommer förbättra företagens flexibilitet men även effektivisera hanteringen av deras IT-budget. Under tiden kommer dock många organisationer att arbeta i motvind när de utför sina processer på mjukvara som utvecklades för flera årtionden sedan. Det kommer att leda till att dagens prestationskrav blir svåra för företagen att leva upp till, säger Ravi Krishnamoorthi, SVP & Head of Business Consulting, Digital & Application Services på Fujitsu EMEIA.
  • Utmaningen de flesta stora organisationer står inför är att de inte utvecklades för den digitala tidsåldern. Många har gjort stora framsteg, men de fortsätter att möta konkurrens från nya aktörer som från början präglats av den digitala utvecklingen. För att lyckas konkurrera med de nya aktörerna måste företagen se över sin IT-infrastruktur, från back-end till applikationer och produktivitetsverktyg. Dock möts det av en mängd olika valmöjligheter och en del förvirrande leverantörserbjudanden. Dessutom inser allt fler företag att de måste ha med sig de anställda när de påbörjar eller utvecklar sin digitaliseringsresa, för utan dessa kommer även den mest genomtänkta strategin att misslyckas, säger Nick Mayes, Research Director på PAC.

Applikationstransformation
Tekniska och kulturella utmaningar toppar listan av de faktorer som bromsar in den digitala transformationen. I huvudsak handlar det om företagens föråldrade teknik och IT-infrastruktur, svårigheten med att integrera nya digitala lösningar med de existerande systemen och utmaningen att driva igenom en kulturell förändring inom den interna IT-organisationen. Undersökningen visar att äldre och nedärvda applikationer är en stor börda för såväl IT-budgetar som för företagens förmåga att förändras och utvecklas.

Däremot framgår det i undersökningen att de nästkommande tre åren kommer medföra stora förändringar. I dagsläget har enbart 20 procent av de svarande uppgett att de har migrerat över hälften av sina applikationer till molnet, en siffra som förväntas dubbleras inom de närmsta 36 månaderna. Under 2017 väntas en ökning av robotiserad processautomatisering för att öka tillförlitligheten, hastigheten och fokus på externa och interna processer.

Öka produktiviteten
Tekniken är i stort fokus för att företagen ska kunna genomföra sin digitala transformationsresa. Men om företag inte har rätt kultur eller struktur för att möta de skiftande behoven på marknaden, kommer inte heller de tekniska fördelarna att ha någon långlivad effekt. Detta är majoriteten av de tillfrågade i undersökningen väl medvetna om, men trots det har endast sex procent utvecklat och integrerat produktivitets- och samarbetsverktyg samt har arbetskraft som effektivt nyttjar tekniken. Att ta tillvara på verktygens fulla potential är fortfarande en pågående process för majoriteten av de tillfrågade. När de väl bestämmer sig för att använda sig av nya produktivitetsverktyg svarar respondenterna att de kommer prioritera driftsättningar för de områden som påverkar kundteam och som i sin tur leder till att den digitala transformationen fortsatt är kundfokuserad

SAP S/4HANA®
SAP S/4HANA representerar den mest betydande innovationen i SAPs affärssvit. SAP har i grunden förändrat hur det centrala systemet fungerar genom att släppa en ny version av det väl beprövade ERP som körs på SAP HANA®-plattformen. Nästintill alla existerande SAP-kunder som undersökts förväntar sig att dessa plattformar kommer fortsätta spela en viktig roll för att stötta deras digitala agendor. Undersökningen förutspår att 2017 kommer att bli en milstolpe för adapteringen av SAP S/4 HANA. Nära 40 procent av de tillfrågade planerar att starta ett projekt under de närmsta 12 månaderna för att förbättra befintliga processer och reducera löpande driftskostnader. SAP S/4HANA levererar nytta över flera verksamhetsområden, ökar produktiviteten och möjliggör nya affärsmodeller för den digitala tidsåldern. För mer information om SAP S/4HANA, gå till www.s4value.com.

Oracle Cloud Applications
När företag vänder sig till molnbaserade applikationer för att uppnå en ökad flexibilitet behöver de kunna förlita sig på att mjukvaruarkitekturen kan stödja deras transformation. Av de tillfrågade som idag använder Oracles applikationer är majoriteten av dem positiva till att använda samma applikationer till att främja de digitala strategier organisationerna sätter upp. 21 procent använder idag Oracles applikationer och nästan dubbelt så många förväntas starta ett projekt under de närmaste 12 månaderna. Oracles molnapplikationer fick ett stort förtroende från de tillfrågade då ingen av de tillfrågade hade några planer på att byta till en konkurrent. Driftsättning är dock inte bara en dans på rosor - nästan hälften av de svarande angav bristen på intern kompetens och expertis som den största implementeringsutmaningen.

Undersökningen
1Undersökningen utfördes av PAC under november 2016. Undersökningen är baserad på intervjuer med 500 respondenter från Finland, Tyskland, Spanien, Förenade Arabemiraten, Sverige och Storbritannien. Hälften av respondenterna är ansvariga för olika affärsfunktioner och den andra hälften har IT-ansvar inom bolag med över 500 medarbetare. De som ingått i undersökningen representerar en bredd av affärsområden, från tillverkningsindustrin, handelsnäringen och serviceindustrin till bilindustrin, hälso- och banksektorn. Informationen från undersökningen kommer att delas genom en serie av kostnadsfria webinars från Fujitsu och PAC. Rapporten finns även tillgänglig på https://www.slideshare.net/secret/a8B9iiUjHC06O4.


Mer information

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 30 January, 2017