Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu stärker beredskapen för cyberattacker med ny tjänst

October 05, 2018

Nu lanserar Fujitsu en ny tjänst för hantering av säkerhetsincidenter som ska hjälpa verksamheter att stärka sin förmåga att effektivt kunna hantera cyberattacker.

Den nya tjänsten, Fujitsu Security Incident Response Management, består av en bedömning av organisationens förmåga att förbereda, hantera, och ta lärdom av säkerhetsincidenter, samt att mildra effekterna. Enligt branschstudier1 upptäcks en tredjedel av alla dataintrång först efter flera veckor eller till och med år, och den nya tjänsten inkluderar beredskap även för dessa fall. En del typer av attacker, exempelvis ransomware, upptäcks tidigt eftersom det ingår i dess själva natur, medan många andra typer av incidenter har en genomsnittlig tid från intrång till upptäckt på 106 dagar1.

Trots det hot mot den dagliga verksamheten som säkerhetsintrång och DDoS-attacker (Distributed Denial of Service) innebär, där hela verksamheter kan lamslås, är många företag ännu inte fullt medvetna om omfattningen av de cyberrelaterade risker de står inför och de är därför inte förberedda på att kunna hantera dessa. Avsaknaden av beredskap märks inte minst i hur många företag som saknar en komplett säkerhetsstrategi gentemot cyberhot. Incidenter hanteras oftast manuellt och på en ad-hoc-basis.

Fujitsu har över 40 års erfarenhet2 av att tillhandahålla säkerhet och skötsel av datacenter i extremt säkra miljöer inom såväl offentlig sektor som näringsliv och försvar. Den nya säkerhetsbedömningstjänsten låter verksamheter ta reda på sin mognadsgrad och förmåga att både kunna upptäcka och agera vid cybersäkerhetsincidenter. Tjänsten tillför därmed utökat skydd både för affärskritiska data och företagets rykte och bidrar till större expertis till lägre totalkostnad.

Tjänsten hjälper också verksamheter att förstå vilka nästa steg som måste tas för att öka beredskapen och se till att den formulerar rätt åtgärder för att snabbt och fullständigt kunna återhämta sig från angrepp.

Fujitsu erbjuder Security Incident Response Management som en standardbaserad bedömning i linje med riktlinjer för hantering av datorsäkerhetsincidenter3 från USA:s National Institute of Standards and Technology (NIST, 800-61 Revision 2). Tjänsten kontrollerar en verksamhets cybersäkerhetsmetoder, rutiner och procedurer, undersöker tillgången till dokumentation och verktyg, utvärderar attackberedskap, pekar ut förbättringsområden samt ger konkreta rekommendationer för nödvändiga åtgärder för förbättring av rutiner.

Pris och tillgänglighet
Fujitsu Security Incident Response Management är tillgängligt via Fujitsu med omedelbar verkan för kunder i Europa. Pris varierar beroende på land. Ytterligare information finns tillgänglig online.

Källor


1https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/incident/show-on-2017-incident-response-survey-37815
2 To help organizations prevent, detect and respond to cyber threats, Fujitsu created a new global Cyber Security business in 2017. Based on more than 40 years’ experience of working in highly secure environments, this is a global team of approximately 2,000 cyber-security professionals providing a comprehensive portfolio intended to provide organizations with robust defenses against cyber-security threats. Fujitsu is positioned as one of the world's most important providers of Managed Security Services (MSS) for cyber-security, with an end-to-end offering that addresses organizations' full range of exposures. Fujitsu gained inclusion in the 2018 Gartner Magic Quadrant for Managed Security Services, which ranks the top 17 global MSS vendors. Fujitsu's inclusion underlines continued growth in this area, providing a solid recognition of the rapid progress since the Global Security business was created.
3 https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/specialpublications/nist.sp.800-61r2.pdf

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 140 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,1 biljoner yen (39 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2018. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com/se/

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 05 October, 2018