GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Resources >
  4. Karlskrona kommun installerar virtuell medarbetare i gemensam RPA-pilot med Fujitsu Sverige

Karlskrona kommun installerar virtuell medarbetare i gemensam RPA-pilot med Fujitsu Sverige

Stockholm, June 07, 2018

Fujitsu Sverige har tillsammans med Karlskrona kommun inlett ett pilotprojekt inriktat på Robotic Process Automation (RPA).

Syftet är att utveckla en virtuell medarbetare som ska assistera kommunens handläggare i hanteringen av tjänster för medborgarna. Parallellt med piloten genomförs en utförlig kartläggning av nuvarande arbetsrutiner kopplat till ansöknings- och godkännandeprocesser för olika typer av stöd, för att identifiera vilka processer som är lämpliga för automatisering.

Pilotprojektets syfte på längre sikt är också att utveckla kommunens kunskaper kring samhällsanpassade e-tjänster, och därmed förse lokalbefolkningen med effektivare och bättre service.

Robotic Process Automation (RPA) är ett snabbväxande område när det kommer till att skapa förutsättningar för lyckad digitalisering. RPA är samlingsbegreppet för mjukvara med förmåga att automatisera och förbättra effektiviteten kring repetitiva och vardagliga processer. Detta sker genom att dra nytta av mjukvarurobotar för uppgifter som tidigare utfördes av människor. RPA har även kallats för digital arbetskraft. Den snabba tillväxten av RPA drivs på av utvecklingen mot enklare, mer kostnadseffektiva lösningar, både för installation på plats och som servicetjänster.

Fujitsu kommer att utveckla RPA-lösningen tillsammans med Karlskrona kommun, och kommunen kommer att driva och underhålla den virtuella medarbetaren in-house, med stöd från Fujitsus regionalkontor i Karlskrona.

Mia Bartelson Enayatollah, Head of Sales, publik sektor, Fujitsu Sverige kommenterar: ”En av Fujitsus styrkor är vår förmåga att kombinera ett globalt perspektiv med en lokal approach. Vi kan dra nytta av expertis och best practices från hela världen och samtidigt bygga nära relationer med kunder tack vare våra sju lokala kontor runtom i Sverige. Dessutom är Fujitsus globala RPA-center stationerat i Köpenhamn, vilket också bidrar till att göra oss till en stark partner för kommuner och myndigheter som vill kunna erbjuda bättre och mer effektiva tjänster för sina medborgare.”

Maria Persson, förvaltningschef vid Arbetsmarknadsförvaltningen på Karlskrona kommun säger: ”Vårt huvudsakliga mål är att kunna erbjuda bättre service till våra medborgare genom att effektivisera administrationen, vilket gör att vi kan ta snabbare beslut och bättre kommunicera dessa. Det handlar också om att frigöra tid som våra medarbetare lägger på tidskrävande, repetitivta arbetsuppgifter, för att i stället kunna ägna sig åt tjänster i mötet med våra medborgare. Vi ser fram emot att gå vidare med projektet vilket också kommer att ge oss insikter i vad som kan uppnås med automatisering framöver. Om vi upptäcker nya möjligheter tack vare projektet så har vi redan kunskapen och plattformen på plats för att ytterligare vidareutveckla våra processer.”


Mer information
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 155 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com.

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Maria Persson

Telefon: Telefon: +46 (0)455 303 601
Företag:Karlskrona Kommun
Titel:Förvaltningschef, Arbetsmarknadsförvaltningen Karlskrona Kommun

Date: 07 June, 2018
City: Stockholm