Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu öppnar Blockchain Innovation Center: Tekniken bakom kryptovalutor ska användas för att utveckla smarta städer

Stockholm, March 21, 2018 Blockkedjetekniken har redan satt sin prägel på finanssektorn. I ett nytt innovationscenter som öppnar i Bryssel ska nu Fujitsus experter samarbeta med organisationer och europeiska städer för att utforska möjligheterna för andra områden och branscher. Ett av fokusområdena blir hur blockkedjetekniken kan användas i utveckling och implementering av smarta städer.

Blockkedjetekniken, som ligger till grund för kryptovalutorna, har redan vänt upp och ned på finansbranschen. Men Fujitsu tror att tekniken - som möjliggör automatiserade transaktionskedjor och transparenta register över vem som äger vilka tillgångar - kan användas bortom finanssektorn och komma att utgöra en helt ny arkitektur för informationssystem och branscher av alla slag.

Nu öppnar man upp ett nytt innovationscenter för blockkedjeteknik med strategisk placering i Bryssel, fördelaktigt ur geografisk, politisk och även språkmässig synpunkt.

I centret ska Fujitsus experter tillsammans med externa samarbetspartners utforska möjligheterna med blockkedjor. Ett av centrets fokusområden blir hur detta kan användas i utformningen av framtidens smarta städer, inte bara ur ett teknikperspektiv men också sådant som berör demografiska, ekonomiska och ekologiska utmaningar.

Smarta städer är städer som implementerar IKT (informations- och kommunikationsteknik) i stadsbild och infrastruktur vilket används för att möta problem inom exempelvis trafikfrågor, kriminalitet, luftföroreningar och boendefrågor som uppstår med växande storstadsområden.

- Mer än hälften av världens befolkning bor i urbana områden och 2050 beräknas detta ha ökat till 66 procent*. Detta ställer nya krav på lokala styren som behöver utveckla sina städer till smarta städer med nya ekosystem, för att kunna besvara de nya frågor som uppstår inom säkerhet, infrastruktur, transport och boende. Vi är övertygade om att blockkedjetekniken kommer att spela en viktig roll i detta med möjligheterna inom offentliga register, röstnings-ID samt automatisering av revision och verkställande av transaktioner i så kallade smarta kontrakt, säger Fredrik De Breuck, Presales och Business Assurance Director på Fujitsu Benelux.

Innovationscentret är redan igång med projekt som involverar Bryssel och andra belgiska städer, och flertalet europeiska städer har aviserat intresse för samarbete för att nå sina ambitioner mot att bli smarta städer.

*National League of Cities

För mer information, läs nedanstående pressrelease

Fujitsu Opens Blockchain Innovation Center in Brussels to Accelerate Development of Next Generation Applications

News facts:

  • New international center will contribute to breakthrough of blockchain technology as strategic platform for exchange of information, services and goods with potential to disrupt all industries and services
  • Fujitsu experts will research blockchain and distributed ledger technologies and undertake collaborative projects with selected private and public organizations
  • Smart City initiatives an early focus area: project involving Brussels and other Belgian cities already underway and multiple European cities interested in collaboration to fulfil Smart City ambitions
  • Brussels selected by Fujitsu for its geographical, political, technological and linguistic advantages for international organizations that are considering applications of blockchain technology

Brussels / Munich, March 21, 2018 – Fujitsu today inaugurates its international Blockchain Innovation Center in Brussels, Belgium. Located in the heart of Europe, the center underscores Fujitsu’s commitment to blockchain and other distributed ledger technologies as a means to revolutionize the way consumers and enterprises buy, sell and exchange goods and services and for organizations to transform their commercial and operational models.

The new center will undertake research with external partners, collaborating on specific projects to explore the technology’s potential. With growing interest from customers in better understanding blockchain technology and its impact on business, Fujitsu aims to develop blockchain beyond financial services – where it has already created widespread disruption to business models – as a new architecture for information systems and sectors of all kinds. Blockchain has the potential to be applicable to a variety of areas where a ledger-based audit trail is needed, including logistics, supply chain, public ledgers such as real estate ownership, voting ID and smart contracts.

Yves de Beauregard, Head of Fujitsu Benelux, comments: “We are already seeing high levels of interest from our customers in better understanding how they can integrate blockchain into business processes. Our new Blockchain Innovation Center in Brussels demonstrates the importance Fujitsu attaches to blockchain as a technology, and to Brussels as location for supporting our international customers investigating or already implementing blockchain solutions. The underlying principle of blockchain is that transactions are virtually impossible to alter, creating a high level of trust. This is just the beginning, as we intend to explore the wider potential use of blockchain in a variety of commercial areas.”

Kris Peeters, Deputy Prime Minister of Belgium, says: “Belgium is the ideal place to establish an international competence center such as the Fujitsu Blockchain Innovation Center. Belgium is located in the center of Europe. Moreover, Belgium’s economy is driven by innovation. Furthermore, our people have great language skills, which make them great collaborators in any multinational company or international project. It is important that all levels of government continue to actively work with innovative companies to sustain the overall economic fabric in Belgium.”

Smart Cities
One particular area of expertise that Fujitsu plans to develop in the Innovation Center is the use of blockchain for the design and implementation of Smart City services, focusing not only on technology, but also on important aspects of the city of the future, such as sociological and demographic factors, societal organization, economic functioning and ecological challenges. The center will support and encourage research, development and innovation both for Brussels and for other cities, through the funding of innovative projects by companies, research organizations and the non-commercial sector.

Frederik De Breuck, Presales and Business Assurance Director at Fujitsu Benelux, comments: “We believe that blockchain will play a crucial role in the development of Smart Cities. According to the National League of Cities, more than half the world’s population currently lives in urban areas, and this proportion is expected to increase to 66 per cent by 2050. This trend will place increased demands on local governments and give rise to new ecosystems with multiple challenges to address - from public safety, infrastructure, transportation and housing. This development will drive the need for cities to adapt and evolve into Smart Cities, which combine ICT with infrastructure and architecture to address social, economic and environmental problems. The use of blockchain technology, with its potential in public ledger and voting ID, and its capacity to automate processes and auditing in smart contracts, will doubtlessly play an important role in this changing ecosystem.”

Mer information
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 155 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com.

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 21 March, 2018
City: Stockholm