Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu tecknar avtal med Stockholms stad gällande IT-tjänster och digital inlärning

Nyhetsfakta 
  • Fujitsu har tecknat ett avtal med Stockholms stad gällande leverans av arbetsplatstjänster till 108 000 elever och lärare i 780 förskolor och skolor.
  • Avtalet är en del av Stockholms stads vision att bli världens smartaste stad till 2040.
  • Kontraktet träder i kraft direkt och löper till slutet av 2023, med möjlighet till förlängning till slutet av 2029.
Stockholm, January 23, 2018

Fujitsu har fått förtroendet av Stockholm stad att bli ny leverantör av IT-tjänster till stadens 780 förskolor och skolor. I avtalet ingår att skapa en IT-miljö som gör det möjligt för Stockholms stad att realisera ambitionen att bli världens smartaste stad till 2040. Fujitsu kommer att stödja digital inlärning genom att leverera tjänster för arbetsplats och servicedesk för 108 000 elever och lärare.

Fujitsu har fått kontraktet med Stockholms stad tack vare tjänster som håller hög kvalitet och som ligger i linje med stadens strategiska mål.

Stockholms stad pekar även på att tjänsterna är framtidssäkra och visar på förståelse för utmaningarna och möjligheterna inom digital inlärning och att de kan skapa en inspirerande miljö för lärare och elever, som möter varje enskild elevs behov. Ett exempel är Fujitsus ”Social Command Center”, som ger användarna möjlighet att välja hur de vill få support och hjälp – via telefon, e-post eller via en interaktiv självbetjäningsportal där man kan chatta med en virtuell agent.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Fujitsu starta arbetet med att införa nästa generation it-service till Stockholms stads förskolor och skolor. Med nya digitala stöd får Stockholms stad ett digitalt lyft. Det arbete som görs nu ska ge likvärdiga förutsättningar och utveckla nya möjligheter för varje barns och elevs lärande, säger Johanna Engman, tf it-direktör i Stockholms stad.

– Att få förtroendet av Stockholms stad att tillhandahålla IT-lösningar som stödjer och utvecklar utbildningen för 108 000 elever och deras lärare, är en stor ära för Fujitsu. Vi kan bidra till stadens digitala agenda och skapa en hållbar, digital arbetsplats som möter både dagens och morgondagens krav. Vi kommer att stödja Stockholms ambition att bli en smart och inkluderande stad som ger alla elever möjlighet att lära och utvecklas baserat på deras individuella förutsättningar, säger Karin Schreil, vd på Fujitsu i Sverige.

Online resources

Om Fujitsu

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 155 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com.

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 23 January, 2018
City: Stockholm