GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Resources>
  4. Fujitsu digitaliserar industrimiljöer med ny IoT-lösning

Fujitsu digitaliserar industrimiljöer med ny IoT-lösning

November 07, 2017

Fujitsu breddar sitt IoT-erbjudande för industrisektorn med det nya ekosystemet INTELLIEDGE. Systemet optimerar industriella processer och kan säkert koppla samman data och resurser till människor och enheter. Lösningen skapar en helhetsbild av produktionsprocesser och möjliggör övervakning och hantering av individuella produktionslinjer till en snarlik kostnad som vid massproduktion. Lösningen sköts via en konsol som körs antingen lokalt eller i molnet och hanterar insamling, kontroll och aktivering av stora mängder sensordata från industrimiljöer hos exempelvis tillverknings-, olje- och gasindustrin.

-INTELLIEDGE överbryggar klyftan mellan operativ teknologi på produktionsgolvet med IT antingen lokalt eller i molnet. Det möjliggör en överskådlig och enkel hantering av digitaliserade produktionskedjor. INTELLIEDGE stärker Fujitsus portfölj för att ge ett ökat värde till våra tillverknings- och industrikunder och passar sömlöst med vår molnplattform, säger Andreas Rohnfelder, chef för Fujitsu Industry 4.0 Competence Center.

INTELLIEDGE hanterar dataflöden i ytterkanten av nätverket och molnet, ofta via anslutningar med låg bandbredd, för att leverera en överblick och förenklad hantering av hela industriprocesser och leverantörskedjor – inklusive ordersystem och produktionssekvenser. Det möjliggör helt digitaliserade produktionslinjer med automatiserade optimeringar för leverantörskedjan och driften av ”digitala tvillingar” – en översikt av alla processer som presenteras digitalt i realtid.

För mer information, se den engelska förlagan nedan.

Kontakt
Björn Landerberg,
Head of Marketing and Communications, Fujitsu Sverige
Tel: +46 (0)739 733 603
E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com

 

Mer information
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu EMEIA
Fujitsu ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. I Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika (EMEIA) sysselsätter företaget fler än 29.000 personer.För mer information, besök http://www.fujitsu.com/fts/about/

 

 

 

Fujitsu Launches Intelligent Edge Platform for Industry 4.0

Fujitsu today expands its Industrial Internet of Things (IIoT) capabilities with the INTELLIEDGE ecosystem, which includes state-of-the-art network edge processing capabilities. The Fujitsu INTELLIEDGE Edge Computing Appliance enables the optimization of industrial processes for Industry 4.0, securely connecting data and resources to people and devices and bridging the gap between Operational Technology (OT) in the field, and on-premises and cloud-based information technology (IT).

Fujitsu is introducing the INTELLIEDGE appliance to manage OT devices, giving enterprises an unprecedented end-to-end view of the entire production processes to achieve a breakthrough in monitoring and managing optimized individual production lines at approximately the same cost as mass production. Controlled via a console that runs on-premises or in the cloud, the INTELLIEDGE Edge Computing Appliance manages the collection, control and actuation of vast amounts of data generated by sensors in OT environments such as manufacturing, power generation and the oil and gas industry.

INTELLIEDGE manages data flow between the network edge and the cloud, often via low-bandwidth connections, to deliver an overview and allow management of entire industrial processes, from supply chain inventory, to order systems and production sequences. This allows for fully digitalized production lines, with automated supply chain optimization, and the operation of ‘digital twins’ – an overview of all processes, represented digitally, in real-time.

Designed and manufactured by Fujitsu in Germany, the Fujitsu INTELLIEDGE Edge Computing Appliance is integrated with robust, fully configurable hardware designed for reliable, maintenance-free operation in remote locations and industrial environments. INTELLIEDGE ships with open source Linux CentOS and can run on other operating systems. With support for OPC-UA, INTELLIEDGE can rapidly organize network edge devices. The Fujitsu edge solution also helps to secure essential enterprise data, by addressing potential vulnerabilities and protecting against cyberattacks. Its certificate-based authentication and encryption ensure secure communications, providing a secure bridge all the way between network edge sensors and IT systems running either on-premises or in the cloud.

Andreas Rohnfelder, Head of the Fujitsu Industry 4.0 Competence Center, says: “The new frontier in the world of IoT is the ability to capture, analyze and act on data to optimize network edge systems in real time. The INTELLIEDGE ‘intelligent edge’ solution bridges the gap between Operational Technology on the shop floor and IT in the cloud or on-premises, providing visibility and easy management of entire, digitalized production chains. INTELLIEDGE enhances the Fujitsu portfolio of enabling technologies to provide real value to our manufacturing and industrial customers, and fits seamlessly with cloud platforms. INTELLIEDGE is also a core component used by Fujitsu’s professional services capabilities when designing and implementing Industry 4.0 solutions.”

At Fujitsu Forum Munich, a live demonstration will show how INTELLIEDGE is able to optimize supply chains and control machine processes, to provide build-to-order robotized production.

Pricing and availability

The Fujitsu INTELLIEDGE Edge Computing Appliance will be available to order from January 2018 in Europe, the Middle East, India and Africa. Pricing and specifications vary by configuration and country.

Om Fujitsu

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 155 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com.

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 07 November, 2017