Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Digital disruption skapar oro i finanssektorn

June 01, 2017 Majoriteten av företagsledarna i finanssektorn är positiva till den omvälvning som digitalisering innebär och de möjligheter den skapar. Men samtidigt uppger 64 procent av ledarna att digital disruption också skapar en oro. Det framgår av undersökningen ”Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption” som Fujitsu tagit fram, i vilken 1,180 internationella företagsledare deltagit.

Finanssektorn är en av de sektorer som visar på störst tillit till disruptiv teknologi. På kort tid har sektorn genomgått en stor omställning och den digitala disruptionen har banat väg för etableringen av fintech-företag och nisch-banker som utmanar de etablerade. Över två tredjedelar av de tillfrågade tror att utvecklingen kommer att fortsätta och fundamentalt rita om affärskartan år 2021. Det i sin tur tros vara en underliggande orsak till varför 64 procent av respondenterna upplever en oro relaterat till den digitala disruptionen. 65 procent uppger också att deras organisationer måste påskynda sin innovationsförmåga om de ska fortsätta att vara relevanta. I tillägg till det uppger endast 9 procent av företagsledarna att de ligger i framkant och driver på den digitala utvecklingen inom sin bransch. Det är lägst av alla sektorer som Fujitsu undersökt.

I kontrast till oron för omfattande omställningar svarar 62 procent att de är mer bekväma med att ta beslut kopplat till digital utveckling i dag än vad de var för två år sedan. 98 procent av ledarna inom finanssektorn svarar också att deras verksamheter blivit direkt påverkad av den digitala disruptionen och 89 procent tror att deras affärer kommer att blomstra i en digitalt disruptiv värld. De externa faktorer som uppges påverka affärsmognaden för digital disruption är kunder (46 procent), konkurrenter (27 procent), partners och tredjepart (20 procent).


För mer information, se nedanstående pressrelease och vid frågor kontakta:

Kontakt
Björn Landerberg,Head of Marketing and Communication 
tel.0739-733 60, e-mail: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com


Digital Disruption Causing Anxiety as the ‘New Normal’ for the Financial Industry

Leaders in the financial services industry are overwhelmingly positive about the impact of digital disruption and the opportunities it will offer. However, this also causes anxiety for almost two-thirds (64 percent), per a recent study1 commissioned by Fujitsu.

Findings underline that disruption is the ‘new normal’ for businesses across all sectors today, and it is fundamentally redefining the way that organizations operate. The financial industry in particular has seen a great deal of increased competition and new entrants to the sector – including the rapid rise of fintech firms and so-called ‘challenger’ banks. Consequently, almost all (98 percent) of finance executives surveyed said they believe their businesses has already been directly affected. A further 72 percent expect this change to continue, anticipating a fundamental change in the industry by 2021.

Such ongoing, significant change has led to financial services leaders expressing concern about the impact of digital disruption. Almost half (47 percent) stated that disruption impairs long-term business decision-making. Furthermore, few within the industry feel that they are in the driving seat of digital disruption, with only nine percent saying they believed that they were actually leading digitalization in their sector – the lowest of any sectors surveyed. However, on the positive side, 62 percent stated that they feel more confident in making the right decisions on digitalization than they were two years ago, while 89 percent believe they will thrive in a digitally-disrupted world.

To thrive, financial services respondents widely recognized (86 percent) that the industry needs to evolve. Two-thirds (65 percent) of finance executives believe that their organizations have to innovate faster to stay relevant. In addition, almost half (46 percent) believe that internally, the C-suite or leadership team is driving their reaction to the challenge. Looking externally, most business leaders identified customers (46%) as having the most influence in terms of driving their organization’s reaction to digital disruption, ahead of competitors (27%), partners and third parties (20%).

The general sentiment of the financial services sector is confident – with more than two thirds (68 percent) believing that digital disruption presents exciting opportunities for them and more than three quarters (77 percent) agreeing that digital disruption is a positive force.

Elenice Macedo, Head of Financial Services Solutions, Industry Consulting and Software Solutions BAS EMEIA, at Fujitsu, said: “The financial sector is feeling increased competition and disruption more than other industries as organizations struggle to update their aging legacy technology infrastructure. Our findings confirm, that they can clearly see the benefits of digitalization, and they are gaining confidence in terms of deploying new technologies to stay relevant and transform their industry. However, financial executives realize that they need support to achieve their objectives, and over half (52 percent) believe that the right partner who can help co-create technology solutions will help them succeed.

Notes to editors
1 The “Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption” quantitative research was carried out in September 2016 by independent research company Censuswide. The survey covered 1180 C-Suite decision makers within mid to large sized businesses across public sector, financial services, retail and manufacturing, including 250 respondents from the retail sector. Respondents were in the US (210), UK (156), Australia (152), Germany (152), Spain (150), France (150), Italy (150), Finland (30) and Sweden (30).

About Fujitsu EMEIA
Fujitsu enables customers to capitalize on digital opportunities with confidence, by helping them to balance robust ICT and digital innovation. Fujitsu’s full portfolio of products, solutions and services gives its customers a competitive advantage in the era of digital transformation. In Europe, the Middle East, India and Africa (EMEIA) the company employs more than 29,000 people. For more information, please see http://www.fujitsu.com/fts/about/

All other company or product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Information provided in this press release is accurate at time of publication and is subject to change without advance notice. [Basic text - Might be extended in case trademarks are already identified in the input process.]

Om Fujitsu

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 155 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com.

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 01 June, 2017