Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu-undersökning understryker digital transformation som främsta drivkraft för företagstillväxt

May 02, 2017 Företag visar stor tillit till användning av artificiell intelligens (AI) och över en tredjedel av företagen drar i dagsläget nytta av den digitala transformationen i sin affärsverksamhet. Det framgår i undersökningen ”Global Digital Transformation Survey” som Fujitsu tagit fram. Undersökningen omfattar svar från 1614 företagsledare och beslutsfattare fördelade på 15 länder runt om i världen.

Allt eftersom AI och IoT i högre utsträckning genomsyrar företag och samhälle förändras yrkesrollen för människan. Effektivisering och förmågan till att utvinna data och omvandla den till handlingsbara insikter är en nyckelfaktor till varför 77 procent av företagsledare ser AI som en affärsmöjlighet. 65 procent uppger dessutom att de tror att AI-tekniken i viss mån kommer att ersätta människan.

Från undersökningen framgår det att 89 procent av företagen befinner sig i en fas där de antingen planerar, testar eller implementerar digitala initiativ kopplade till AI och Internet of Things (IoT). De affärsområden som företagsledare anser ha störst nytta av digital transformation är marknadsföring (38 procent), arbetsform och utförande (35 procent) samt operativ hantering och underhåll (30 procent). Marknadsföring är också det affärsområde flest företagsledare (74 procent) uppger vara i en fas av implementering eller genomförande av digital transformation.

Från undersökningen framgår det också att finans- och sjukvårdssektorn är de industrisektorer med störst tillit och intresse för digital transformation. Över hälften av respondenterna svarar att de är positiva till AI och IoT. Dock visar siffror att både finans- och sjukvårdssektorn presterar sämst i implementering och genomförande av digital transformation. Knappt hälften av företagsledarna inom finans- (46 procent) och sjukvårdssektorn (48 procent) svarar att de är i en fas där de förverkligar digital transformation i sin affärsverksamhet. Annat är det för tillverkningssektorn. Där svarar 74 procent att de antingen implementerar eller genomför digital transformation, och är därför den sektor som visar på störst engagemang till att gå från planering till genomförande av digital transformation.

För mer information, se nedanstående pressrelease, bifogad undersökning och vid frågor kontakta:

Kontakt
Björn Landerberg,
Head of Marketing and Communication
tel. 0739-733 603
e-mail: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com


Fujitsu Survey Highlights how Digital Transformation is Driving Business Growth

More than one third of organizations are already enjoying the benefits of investments in digital transformation, according to new research results1 published by Fujitsu. Furthermore, almost 9 in 10 firms (89 percent) are currently planning, testing, or implementing digitalization initiatives, leveraging technologies such as Artificial Intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT), according to the Fujitsu Global Digital Transformation Survey among business leaders in 15 countries worldwide.

According to the survey digitalization is boosting business, with an increase in revenue cited as the main benefit (46 percent). Enhanced relationships with customers (44 percent) and strengthened competitiveness of products (36 percent) are also highly ranked, along with improved business efficiency and better business models or processes.

As digital technologies are increasingly embedded in business and society, they are revolutionizing the way we live and work. However, some areas are seeing more profound change than others. The Fujitsu research highlights that the main digitalization focus areas are marketing (38 percent), workstyle (35 percent), as well as operation and maintenance (30 percent).

One key characteristic of a successful future digital workforce will be its ability to work closely with AI-based intelligent systems, which can perform information searches and turn data into actionable insights. Business leaders surveyed are enthusiastic about the potential of AI and the benefits from blending AI and human creativity. More than three quarters see AI as an opportunity, while 82 percent agree that AI will enhance the capabilities of people.

Duncan Tait, SEVP and Head of Americas and EMEIA at Fujitsu, comments: “Digital transformation is a reality of business today – and already providing a strong positive impact on the bottom line for companies that are forging ahead. As our survey underlines, digitalization is not only about introducing new technologies, but a true game changer. Thanks to levels of connectivity and data-driven insight that were unimaginable just five years ago, the real key to success comes from making sure this wealth of information is fully exploited, and that people are empowered to use their creativity. Successful companies are teaming up with technology vendors such as Fujitsu to co-create digitalization strategies that place people at their core, and fully leverage the power of technologies such as AI and the IoT.”

Digitalization is also accelerating in industry-specific business processes, says the survey. For example, fintech innovation is disrupting and driving the transformation of retail finance, while IoT means manufacturing companies can take a radically new approach to designing, building and operating smart factories – one example is the INESA Group in China, which worked with Fujitsu to leverage IoT and Big Data technologies and create an intelligent manufacturing process2. According to the survey, between a third and half of organizations have already embarked on industry-specific digital transformation, with the financial services and healthcare industries leading the way, at 51 percent.

People, leadership and processes are key to successful digital transformation. The most important success factors for digital transformation are talented staff with the right skills (19 percent), strong leadership (18 percent), and streamlined organizations and processes (17 percent), according to the survey. In addition, many organizations recognize the importance of collaborating with partners, including technology partners and suppliers.

In the 2017 edition of the Fujitsu Technology and Service Vision3, Fujitsu predicts that in the digital era, co-creating for innovation will become the norm – blending customer business expertise with digital technology and creating new value together with business partners and customers. When it comes to choosing the right technology partner for digitalization projects, organizations will increasingly select partners based on their ability to demonstrate the right technological capabilities in the areas of IoT, Advanced Analytics, AI and Cyber Security, as well as technology vendors who can demonstrate industry understanding and empathy with regard to business requirements, vision and strategy. Fujitsu believes digital technology will empower people, businesses and the public sector to collaborate and co-create to transform business, drive social innovation and ultimately create a better future.

Om Fujitsu

Fujitsu är ett ledande japanskt ICT-företag som erbjuder ett komplett utbud av produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Cirka 155 000 Fujitsu-medarbetare bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,5 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017. För mer information vänligen besök: http://www.fujitsu.com.

Om Fujitsu Sverige

Fujitsu Sverige ger kunderna möjlighet till att kapitalisera på digitala möjligheter genom att hjälpa dem att balansera ett robust ICT och digital innovation. Fujitsus kompletta produktportfölj, lösningar och tjänster ger kunderna en konkurrensfördel i en tid präglad av digital transformation. Svenska Fujitsu har cirka 600 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. http://www.fujitsu.com/se/

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 02 May, 2017