Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Sida förlänger sitt outsourcingavtal med Fujitsu som partner

  • Sida förlänger avtalet med Fujitsu, som sedan 2013 har levererat outsourcingtjänster till myndigheten.
  • Avtalet värderas till 60 miljoner kronor och förlängs med två år fram till 2020.
April 20, 2017 Fujitsu har sedan 2013 varit helhetsleverantör till Sida gällande IT-drift. Ett syfte har varit att stötta Sida att effektivisera och optimera sin IT-infrastruktur på kontoren i Stockholm, Visby och Härnösand samt på fältkontoret i Burkina Faso. Outsourcingtjänsterna Fujitsu tillhandahåller omfattar allt från datacenter, workplace managed service, cross management-hantering, service desk till hårdvaruprodukter som datorer och skrivare.

Myndigheter i Sverige har stora utmaningar i den digitala transformationsresan och i arbetet med att framtidssäkra system och administration. Gamla IT-system får svårare att möta omvärldskraven och behöver förnyas. Med anledning av det har Fujitsu påbörjat arbetet med att uppgradera klient- och videoutrustningar samt flytta delar av Sidas IT-infrastruktur till molnet.

- Sida fyller en viktig funktion i samhället och vi är stolta över att Sida visat oss fortsatt förtroende. Den digitala utvecklingen går snabbt. Vi ser vårt samarbete som ett partnerskap, där vi gemensamt har som mål att säkerställa att Sidas verksamhetsbehov stöttas digitalt. Vår ambition är att leverera de bästa outsourcingtjänsterna kopplat till dessa behov, säger Mia Bartelson Enayatollah, Chef Offentlig Sektor vid Fujitsu.

- För Sidas del är innovationsförmåga, proaktivitet och ett kontinuerligt effektiviseringsarbete avgörande för vår IT-leverans framåt. Vi är glada att ha nått överenskommelse med Fujitsu kring det här och ser fram emot vårt fortsatta samarbete med Fujitsu, säger Patricio Leon, tf. IT-chef Sida.

Mer information

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Patricio León

Telefon: Telefon: 0706-33 40 67
E-post: E-post: patricio.leon@sida.se
Företag:Sida
Titel:Tf IT-chef

Date: 20 April, 2017