Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu förbereder företag inför EU:s nya dataskyddsförordning

  • Företag och organisationer, små som stora, bör omgående säkerställa att deras hantering av data följer EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft i maj 2018. 
  • En initial bedömning till ett fast pris från Fujitsu är ett första steg mot att klara efterlevnadskraven som kommer med den nya dataskyddsförordningen.
February 09, 2017
Fujitsu lanserar ett omfattande utbud av tjänster för att hjälpa organisationer att på ett framgångsrikt sätt följa EU:s direktiv gällande den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Den nya lagstiftningen, som träder i kraft den 25 maj 2018, ställer nya krav på alla organisationer - oavsett var de är baserade - som lagrar, behandlar eller analyserar personuppgifter på individer bosatta inom EU.

Fujitsus tjänster relaterade till EU:s dataskyddsförordning riktar sig till att hjälpa företag och organisationer till att vara medvetna och förberedda på vad den nya lagstiftningen kommer att innebära. I många fall innebär EU:s dataskyddförordning att nationella dataskyddsförordningar ersätts med en mer omfattande och övergripande lagstiftning, så även i Sverige.

Utgångspunkten som Fujitsu rekommenderar är att företag gör en bedömning av det data de idag besitter samt hur de hanterar borttagning av detsamma. Tillsammans med marknadsledande säkerhetspartners erbjuder Fujitsu en professionell utvärdering för att inventera och identifiera data som framöver kommer påverkas av den nya dataskyddsförordningen.

I maj 2018 måste företag ha etablerat riktlinjer och ramverk för hur de hanterar persondata. Den nya dataskyddsförordningen kommer även medföra att företag måste följa ett antal obligatoriska steg som inkluderar att rapportera dataintrång inom 72 timmar samt informera berörda individer. Detta är områden som Fujitsu kan erbjuda support inom och inkluderar beredskapsåtgärder och upprättande av såväl GDPR-relaterade strategier och tydligt definierade processer i hur man upptäcker och reagerar på dataintrång. Straffet för att ignorera GDPR är böter på upp till 20 miljoner euro eller upp till fyra procent av den globala årsomsättningen.

- Vi tror att beredskapen kring GDPR kommer tvinga organisationer att genomföra noggranna förberedelser för att sätta upp de processer som krävs samt anpassa sina system och tjänster efter de nya kraven som tillkommer. Det är en omfattande förändring som kommer gälla för organisationer av alla storlekar och inom alla branscher – inte bara inom EU utan även för de organisationer som är placerade utanför men som hanterar och lagrar data om EU-medborgare, säger Rob Norris, VP Enterprise & Cyber Security på Fujitsu EMEIA.

Fujitsu lanserar en bred uppsättning av professionella tjänster och konsultation inom området. Från beredskapsgranskning till implementering och hantering av säkerhetstjänster för att förbereda organisationer på den kommande lagstiftningen och hjälpa dom att undvika såväl böter som ett skadat kundförtroende.

Prissättning och tillgänglighet
Fujitsu erbjuder en inledande GDPR-bedömning till ett fast pris för att organisationer ska ha möjlighet att förbereda sig innan den nya lagstiftningen träder i kraft. Efterföljande tjänster för mer detaljerad analys och implementering beror på organisationers krav, storlek och komplexitet.

Mer information

    Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com
    Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global
    Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
    Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige
    Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
    Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Nils Fredell

Telefon: Telefon: +46 (0)70 793 89 76
E-post: E-post: nils.fredell@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Sverige
Titel:Head of Enterprise and Cyber Security Sweden (Acting)

Susanne Carlsson

Telefon: Telefon: +46 (0)73 978 82 78
E-post: E-post: susanne.carlsson@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Senior Marketing Manager

Date: 09 February, 2017