Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Mia Bartelson Enayatollah värvas till Fujitsu

December 05, 2016
Mia Bartelson Enayatollah tillträder den 12 december som Head of Sales, Public Sector vid Fujitsu i Sverige. Hon kommer närmast från SOS Alarm, där hon hade rollen som Chef Samhällskontakter och Kommunikation. Mia Bartelson Enayatollah har mångårig och mångsidig erfarenhet inom näringsliv och offentlig verksamhet med uppdrag inom bland annat Regeringskansliet, Riksrevisionsverket, Business Sweden samt Fastighetsägarna Stockholm. Vid Fujitsu blir hennes uppdrag att leda försäljningsarbetet mot den offentliga sektorn och bidra med expertis kring offentlig upphandling.

- Digitaliseringens och automatiseringens genomslag kommer att påverka vår vardag och hur samhället axlar sitt offentliga åtagande. I hela mitt yrkesverksamma liv har jag verkat i sammanhang där näringslivet möter politikens krav, och där det offentligas och den enskilda människans behov varit en förutsättning för att driva verksamheten framåt. Därför ser jag det som en fantastisk möjlighet och förmån att, i det paradigmskifte som väntar framöver, få verka professionellt vid ett värderingsstyrt globalt företag som Fujitsu, där människans behov står i centrum för all utveckling och där ett långsiktigt hållbart samhälle är utgångspunkten, säger Mia Bartelson Enayatollah.

- Den offentliga sektorn står inför ett enormt teknikskifte under de kommandae åren, som kommer att påverka alla människors vardag. Det är en process som redan är påbörjad inom vård, skola, omsorg och eGovernance, och som innebär såväl enorma utmaningar som fantastiska möjligheter för samhället. Vi är otroligt glada att kunna knyta Mia Bartelson Enayatollah till vår organisation, vilket kommer att göra oss ännu bättre på att hjälpa offentliga verksamheter skapa största möjliga nytta för samhället och oss som lever i det genom den digitala omställningen, säger Karin Schreil Jonsson, vd Fujitsu Sverige.

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 05 December, 2016