Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Jonas Brandén ny säljchef på Fujitsu Sverige

November 22, 2016

Jonas Brandén har rekryterats till den nya tjänsten Head of Sales, Private Sector på Fujitsu i Sverige och tillträdde den 21 november. Han kommer närmast från rollen som Director of Business Engineering på CGI och har över 20 års erfarenhet inom ledande företag i IT- och telekomsektorn, däribland Ericsson, Capgemini och CSC. 

På Fujitsu blir Jonas Brandéns uppdrag att leda försäljningsarbetet och kundvårdsarbetet mot den privata sektorn och bidra med expertis kring rådgivning, verksamhetsutveckling och outsourcing i en föränderlig tid.

Under de närmaste åren står näringslivet inför en enorm utmaning, men också möjlighet, i form av den allt snabbare digitaliseringen. I en undersökning som nyligen publicerades av Fujitsu uppgav 60 procent av intervjuade svenska beslutsfattare att de inte tror att deras verksamhet kommer att existera i sin nuvarande form om fem år, och samtliga intervjuade uppgav att företaget i någon form redan påverkats av den digitala omvälvningen.

Jag lockades av glädjen och inspirationen som Fujitsu utstrålar. Det finns ett starkt engagemang och vilja i företaget, och den arbetsglädje man bidrar till hos kunderna är också något man efterlever internt. Den stora utmaningen för företag som vill gå stärkta genom den digitala omvälvningen är att kunna ställa om sin IT-verksamhet till att handla mindre om att förvalta och underhålla det man har och frigöra resurser till att utveckla verksamheten. Här har Fujitsu en stora styrkor genom kombinationen av helhetslösningar med både produkter och tjänster, förmågan till innovation och den starka lokala närvaron i Sverige och Norden, styrkor som jag ser fram emot att förmedla, säger Jonas Brandén.

Vi är mycket glada att kunna knyta Jonas Brandén till oss. För att skapa nytta för våra framtida kunder och de kunder vi har idag måste vi förstå kundens affär, de allmängiltiga och unika bransch- och företagsspecifika utmaningarna som näringslivet står inför. Med Jonas erfarenhet och kunskap som en hörnsten i vårt skickliga säljteam kommer vi att bli ännu bättre på att förmedla inte bara vad våra lösningar gör utan hur kunden utifrån dem skapar konkret och tydlig affärsnytta och förutsättningar för verksamhetsutveckling, säger Karin Schreil Jonsson, vd Fujitsu Sverige.

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 22 November, 2016