Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Fujitsu vinner kontrakt värt 32 miljoner euro för att samordna Finlands journalsystem

  • Apotti-projektet utvecklar Finlands sjukvårdsservice i Helsingforsregionen och skapar enhetliga patientjournaler för sjukvården och socialtjänsten för att möjliggöra en mer koordinerad support. 
  • Apotti kommer att införa världen första informationssystem som underlättar integrationen av social- och sjukvårdstjänster. 
  • Fujitsu levererar omfattande infrastrukturtjänster för att kunden, Oy Apotti Ab, ska kunna fokusera på hälso- och sjukvårdstjänsterna. 
  • Säkerhetstjänster och systemtillgänglighet är viktiga aspekter av affären som har ett uppskattat värde av 32 miljoner euro.
December 19, 2016
Fujitsu har valts ut skapa en enhetlig journaldatabas och ett ERP-system för Helsingforsregionen som en del i det omfattande digitaliseringsprojektet ‘Apotti’. Fujitsu stödjer det ambitiösa projektet genom att erbjuda sin plattform och infrastruktur som tjänst (PaaS) för att förstärka tillgängligheten1 och säkerheten i Apotti-systemet.

Apotti-projektet är ett samarbete mellan regeringen i Helsingfors och dess kranskommuner Vantaa, Kirkkonummi, and Kauniainen samt sjukhusdistriktet HUS (Helsingfors och Uusimaa). Målet med projektet är att skapa ett enhetligt sjukvårdsprogram för hantering av patientjournaler och klinisk data med syftet att göra regionens sjukvårdserbjudande mer datadrivet och evidensbaserat. Apotti kommer att optimera regionens nuvarande IT-infrastruktur genom att byta ut merparten av de existerande systemen till att bli ett enhetligt Apotti-system som kommer tas i fullt bruk under slutet av 2018.

Det nya systemet förväntas förbättra vårdkvaliteten i regionen genom att eliminera informationsgapet mellan sjukvården och socialtjänsten. Sjukvårdsexperter på regionens 29 sjukhus, 40 vårdcentraler och 50 socialtjänstkontor kommer alla att ha tillgång till samma patientinformation. Det innebär en effektivisering av vårdresurserna för att hjälpa barn, mentalt sjuka, missbrukare och äldre genom en förbättrad koordinering med det nya systemet. Idag har regionen cirka 1,6 miljoner invånare – ca 30 procent av Finlands befolkning – som alla kommer att kunna dra nytta av projektets ökade sjukvårdstillgänglighet och förbättrade system för bokning- och recepthantering.

”Projektet är det första i sitt slag, vilket innebär att vi kunnat utforma det från grunden baserat på bästa möjliga kombination av teknik, utan att behöva arbeta runt existerande infrastruktur. Fujitsu ger oss möjligheten att använda en infrastruktur med den bästa kombinationen av pris och flexibilitet, samtidigt som de höga nivåerna av tillgänglighet och säkerhet är avhängiga för den här typen av sjukvårdssystem. Vi räknar med en betydande förbättring inom vården som ett direkt resultat av att regionens olika sjukvårdssystem omvandlats till att bli ett gemensamt Apotti-system. Vi är övertygade om att vi har den rätta grunden för vår infrastruktur för att kunna lansera och skala upp Apotti till att täcka nya kommuner i Uusimaa-området”, säger Hannu Välimäki, vd för Oy Apotti Ab.

Fujitsus portfölj av infrastrukturlösningar är designad för att förse organisationer med en robust och smidig IT-infrastruktur som tillåter dem att justera sina IT-budgetar genom att eliminera behovet av att driftsätta och underhålla sin egna infrastruktur. Lösningarna tas fram tillsammans med kunderna, som under processen hjälper till att identifiera nutida och framtida krav som används för att implementera den mest passande lösningen. Apotti-lösningen inkluderar Fujitsus plattform och infrastruktur som tjänst (PaaS och SaaS), övervakning och servicesupport samt en avancerad säkerhetstjänst för att skydda känslig sjukvårdsdata.

"Våra infrastrukturtjänster är utformade för att säkerställa maximal tillförlitlighet och flexibilitet för Apotti. Genom att låta Fujitsu implementera och hantera infrastrukturen kan Oy Apotti Ab helhjärtat fokusera på att leverera den bästa möjliga vårdtjänsten till sina användare, än att spendera värdefull tid på teknikhantering. Vi förnyar och utvecklar våra tjänster kontinuerligt, vilket innebär att Apotti-systemet alltid stöds av de bästa tillgängliga tjänsterna och infrastrukturen”, säger Conway Kosi, Senior Vice President and Head of Managed Infrastructure Services at Fujitsu EMEIA.

Implementeringen av infrastrukturtjänsterna för Apotti har redan påbörjats och full tillgänglighet till det enhetliga journalsystemet planeras till slutet av 2018.

¹Fujitsu Availability Services
Fujitsu erbjuder övervakning- och förvaltningstjänster för kundernas applikationer och ansvarar enligt en överenskommen omfattning för förvaltning och tillgänglighet. Fujitsu övervakar systemen dygnet runt. I händelse av ett systemfel återställer Fujitsus specialister tjänsten så snabbt som möjligt. Kunderna har även tillgång till specialistresurser på begäran, vilket eliminerar behovet av kundernas IT-team för övervakning och hantering av systemen och kan istället fokusera på kärnverksamheten.

Med utgångspunkt i de normer som fastställts av IaaS, Fujitsus Platform as a Service (PaaS) erbjudande kombinerar en datorplattform och lösning stack tillsammans i en strömlinjeformad service. Fujitsus PaaS gör det möjligt att sprida tillämpningar med nästan ingen kostnad och förenklar förhållandet mellan grundläggande hårdvara och mjukvara lager - som gör det möjligt för organisationer att maximera fördelarna med molntjänster .

Om Fujitsus IaaS and PaaS
Fujitsu Cloud infrastructure solutions erbjuder valmöjlighet, flexibilitet och ett värde som företag eftersträvar för molnsäkerhet och kvalitetsservice. Fujitsu erbjuder ett omfattande utbud av lösningar för infrastruktur som tjänst (IaaS) och innefattar datatjänster, lagring som tjänst samt data- och applikationshantering. Fujitsus plattform som tjänst (PaaS) bygger på företagets infrastruktur som tjänst och erbjuder en enhetlig plattform och lösning. Fujitsus PaaS möjliggör hantering av applikationer kostnadsfritt och förenklar förhållandet mellan de grundläggande lagren för hårdvara och mjukvara, för att organisationer ska kunna maximera sina fördelar med molntjänster.

För mer information
Fujitsus Managed Infrastructure Services portfolio: http://www.fujitsu.com/global/services/infrastructure/
Fujitsus IaaS: http://www.fujitsu.com/global/services/infrastructure/iaas
Fujitsus PaaS: http://www.fujitsu.com/global/services/application-services/paas/
Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com 
Följ Fujitsu på Twitter: https://twitter.com/Fujitsu_Global
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige
Fujitsus bildbank och mediaresurser: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige erbjuder produkter, tjänster och lösningar inom IT, kommunikation och verksamhetsutveckling. Svenska Fujitsu har cirka 700 medarbetare och kontor över hela landet. Våra kunder finns bland annat inom bank och finans, detaljhandel, tillverkningsindustri och publik sektor. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största ICT-företag med 156 000 anställda som bistår kunder i fler än 100 länder. Vi använder vår erfarenhet och kraften i ICT för att utforma framtiden tillsammans med våra kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,7 biljoner yen (41 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2016. För mer information vänligen besök: www.fujitsu.com/se

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 19 December, 2016