Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Ny rapport: Framgång i digitala projekt bygger oftast på ren chansning

 

Stockholm, January 21, 2016

75 procent av svenska organisationer medger att deras digitala framgång oftast bygger på ren chansning. Det visar rapporten ”Walking the digital tightrope” från Fujitsu som offentliggörs i samband med World Economic Forum i Davos.

Många gånger råder en osäkerhet om vilka beslut som är lämpligast att fatta för bästa resultat. Organisationer i privat och offentlig sektor upplever att de skulle vilja ha en mer balanserad strategi vid digitala projekt och en bredare kompetens. Endast 24 procent anser sig själva som extremt duktiga digitalt, vilket är den lägsta siffran bland de fyra länder som kartlagts i undersökningen.

Däremot visar siffrorna att svenska organisationer vill jobba snabbare mot en mer digital framtid, hela 87 procent, att jämföra med till exempel Storbritannien där endast 65 procent svarade ja på samma fråga.

Av de svenska organisationer som deltog i undersökningen svarar 39 procent att det är bristande kompetens som hindrar förmågan att fatta säkra beslut när det gäller digitala prioriteringar och strategier. Den siffran tyder också på att det behövs mer kunskap och en expertroll som kan förmedla sina kunskaper.

Så mycket som drygt en tredjedel av svenska organisationer har en separat budget för att främja digitalisering. Det är en siffra som var betydligt lägre för bara några år sedan och som visar att företag idag faktiskt är villiga att satsa pengar och resurser på en ökad digital verksamhet.

- Viljan och resurserna att bli mer digitala finns redan hos svenska organisationer, men fortfarande föreligger en betydande brist på upplevd kompetens och trygghet. Att långt över hälften av svenska organisationer känner sig osäkra i sitt digitala arbete ser vi självklart som en möjlighet att kunna bidra med vår expertis och digitala effektivitet. Vi vill hjälpa svenska organisationer att växa och kliva trygga in i den digitala framtiden, säger Karin Schreill Jonsson, VD på Fujitsu Sverige.

Undersökningen Walking The Digital Tightrope kan hittas här. Fler än 600 företagsledare och IT-beslutsfattare inom privat och offentlig sektor har besvarat undersökningen av vilka 153 är från Sverige.

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har närmare 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med cirka 159 000 anställda globalt i över 100 länder och med huvudkontor i Tokyo, Japan. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,8 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2015. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Björn Landerberg

Telefon: Telefon: 0739-733 603
E-post: E-post: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Head of Marketing & Communications

Date: 21 January, 2016
City: Stockholm