GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Resources >
  4. Fujitsu med på Dow Jones Sustainability World Index för 16:e gången

Fujitsu med på Dow Jones Sustainability World Index för 16:e gången

 - Första gången vald till Industry Group Leader -

Stockholm, October 20, 2015

Fujitsu är med på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), världens ledande Socially Responsible Investment (SRI)-index. Detta är den 16:e gången Fujitsu är med på listan sedan den skapades 1999. Dessutom fick Fujitsu den högsta poängen inom branschgruppen Software & Services, och blev vald till Industry Group Leader för första gången.

DJSI World är ett aktieindex som sammanställs av USA-baserade S&P Dow Jones Indices och Schweiz-baserade RobecoSAM Indices. Tillsammans väljer de ut företag för deras framstående hållbarhetsarbete, baserat på en analys ur ett ekonomiskt, samhälleligt och miljömässigt perspektiv. Årligen är det 2500 företag som är med i urvalsprocessen och ur hållbarhetsperspektivet är det företagen i topp-10 inom sin bransch som väljs ut. 2015 valdes Fujitsu ut till DJSI World tillsammans med 317 andra företag, varav 20 var japanska. Dessutom väljs ett företag ut som branschledare för de 59 olika branschindelningarna, och dessa läggs samman till 24 grupper för vilken en gruppledare väljs ut.

Fujitsu uppnådde höga utvärderingar i sin branschgrupp för sina ekonomiska insatser såsom varumärkeshantering och risk- och krishantering, för sitt miljöarbete med utbyggnaden av sitt miljöledningssystem och dess pågående arbete med att minska miljöbelastningen i hela verksamheten, och slutligen för dess sociala insatser med corporate citizenship-aktiviteter och utveckling av humankapital.

Fujitsu kommer fortsätta att utveckla sin verksamhet ur ett miljö-, samhälleligt- och governanceperspektiv (ESG). Som ett globalt IT-företag kommer Fujitsu ta sitt ansvar genom att ytterligare öka sina ansträngningar för att bidra till en hållbar utveckling av samhället och hela jorden.

RobecoSAM - Industry Group Leaders

Mer information

Läs Fujitsus blogg: http://blog.ts.fujitsu.com
Följ Fujitsu på Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS
Följ oss på LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu-sweden
Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuSverige
Fujitsus bildbank och mediaresurser : http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php
Fujitsus nyhetsrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/fujitsu

Om Fujitsu

Fujitsu i Sverige är en ledande leverantör av tjänster, lösningar och produkter inom IT och kommunikation. Fujitsu erbjuder outsourcing, konsulttjänster samt en heltäckande portfölj av IT-lösningar, såväl i Sverige och Norden som globalt. Svenska Fujitsu har närmare 1 000 anställda och kontor över hela landet. Kunder finns inom såväl den privata som offentliga sektorn; bland annat inom bank och finans, detaljhandel, industri, telekom samt centrala myndigheter. Fujitsu Sverige är en del av Fujitsu-gruppen, ett av världens största IT-företag med cirka 159 000 anställda globalt i över 100 länder och med huvudkontor i Tokyo, Japan. Fujitsu Limited (TSE:6702) rapporterade en konsoliderad intäkt på 4,8 biljoner yen (40 miljarder USD) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2015. För mer information vänligen besök: http://se.fujitsu.com

Susanne Carlsson

Telefon: Telefon: +46 (0)73 978 82 78
E-post: E-post: susanne.carlsson@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu
Titel:Senior Marketing Manager

Date: 20 October, 2015
City: Stockholm