GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Resources>
  4. Sweden ICL bakom tekniken: Sverige och Storbritannien signerar avtal elektroniskt

Sweden ICL bakom tekniken: Sverige och Storbritannien signerar avtal elektroniskt

March 28, 2000

Sverige och Storbritannien uppmanar EU att stödja småföretagen genom att:

  • Framhäva småföretagens betydelse för ekonomi, sysselsättning och sociala sammanhållning
  • Skapa en positiv miljö för innovativa företagare genom att undanröja hinder och tillgodose småföretagens intressen
  • Stödja företagen att effektivt konkurrera på den globala marknaden.

Detta är kontentan i det avtal som Statsrådet Mona Sahlin och Patricia Hewitt, småföretagsminister i Storbritannien, nyligen signerade digitalt.

I London använde Patricia Hewitt sin säkrade elektroniska signatur, särskilt utställd för tillfället av Royal Mail ViaCode, medan Mona Sahlin i Stockholm använde sin elektroniska signatur utställd av Svenska Postnet. -

Denna signering är det första exemplet på elektroniskt myndighetsutövande i verkligheten, och ett bevis på att Brittiska Näringsdepartementet stödjer utvecklingen och moderniseringen av myndigheters sätt att arbeta, sa Tim Harris, e-business programme director på Unitas.

Date: 28 March, 2000