GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2008 >
  6. IT-tjänsteföretaget Fujitsu Services har låtit undersökningsföretaget TNS genomföra en undersökning om erfarenheter av finansiella tjänster. Totalt omfattar undersökningen ca 2500 personer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Sverige. Resultaten visar bland annat att argumenten för att förbli lojal med sin bank snarare handlar om lätthanterliga webbtjänster och bra pris än bredden i produktportföljen och säkerhet.

Sweden Lätthanterliga webbtjänster och pris viktigare än produktbredd och säkerhet för Europas bankkunder

IT-tjänsteföretaget Fujitsu Services har låtit undersökningsföretaget TNS genomföra en undersökning om erfarenheter av finansiella tjänster. Totalt omfattar undersökningen ca 2500 personer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Spanien och Sverige. Resultaten visar bland annat att argumenten för att förbli lojal med sin bank snarare handlar om lätthanterliga webbtjänster och bra pris än bredden i produktportföljen och säkerhet.

Fujitsu Services AB

January 28, 2008

Undersökningen omfattade i fas 1 intervjuer och samtal i fokusgrupper där intervjupersonerna delats in i två grupper, en för personer i åldrarna 18-25 år, en för personer i åldrarna 50 och uppåt. I fas 2 utgick man från svaren i fokusgrupperna och formulerade enkäter som distribuerades till 2400 personer. Undersökningsresultaten visar nu bland annat att lätthanterliga tekniska hjälpmedel som webbtjänster är viktigare för kundens helhetsintryck än säkerheten. När de tillfrågade ombads svara på varför de var trogna kunder svarade 37 procent att bra erfarenheter av automatiska tjänster var viktigast medan färre än hälften av den siffran, 18 procent, angav skydd av personuppgifter som främsta skäl.

Kundundersökningen användes också som utgångspunkt för intervjuer med högre chefer vid nio bank- och försäkringsbolag runt om i Europa. Medan kunderna placerade pris, 43 procent, och kundservice, 41 procent, högst upp på sina önskelistor, tror leverantörer av finansiella tjänster att utbudet av produkter – och antalet produkter som kunden har hos en viss leverantör – har den största påverkan på sina kunders lojalitet. Kunderna instämmer dock inte. Utbudet av produkter placerade sig på delad sistaplats på prioriteringslistan, viktigt för endast 11 procent av de tillfrågade, tillsammans med varumärkeskännedom och marknadsföring.

- Det är intressant att konstatera att nästan hälften av de tillfrågade lyfter fram kundservice som det viktigaste argumentet för att förbli lojal, säger Magnus Lagercrantz, affärsområdeschef på Fujitsu Services med ansvar för bank- och finanssektorn. Idag handlar detta mycket om att kunna nå sin bank på det sätt man önskar, därför är onlinetjänsterna avgörande. Men det är viktigt att sätta onlinetjänsterna i relation till telefonsupport. Yngre kunder behöver hjälp med produktrelaterade frågor medan äldre kunder kräver mer stöd runt själva användandet av Internettjänsterna. Oavsett vilket så kommer kundens upplevelse av engagerad service att styra lojaliteten i framtiden.

Undersökningen visar också på att ålder, kön och inkomst har minimal påverkan på kundernas attityd mot finansiella tjänster. Överensstämmelsen var hög på flera olika områden. Till exempel var kundbeteendet mycket lika när det gällde behovet av support. Representanter från både den yngre och äldre gruppen behövde mest support när de stod inför valet att beställa en tjänst. Dessutom fanns det ingen skillnad mellan ålder och inkomst när det gällde orsaker till varför man förblir en lojal kund – alla ålders- och inkomstgrupper var överens om att pris och kundservice var de främsta orsakerna.

Om Fujitsu Services

Fujitsu Services är ett ledande Europeiskt IT-tjänsteföretag. Affärsverksamheten består i att hjälpa kunder realisera värdet av modern IT genom produkter och konsulttjänster, systemintegration samt support, drift och underhåll. Fujitsu servar kunder i både privata företag och offentlig förvaltning i hela Europa vilket inkluderar bla. retail, bank, finans och försäkring, hälsovård samt statliga och kommunala bolag. Den årliga omsättningen är 3,6 miljarder Euro och antalet anställda är drygt 19 000 i 20 länder.

Fujitsu Services har förvärvat majoriteten av aktierna hos IT-företaget Mandator. Arbetet pågår för att integrera de båda företagen.

Fujitsus svenska kontor finns i Kista och ingår i Fujitsu Services Ltd som har huvudkontor i London. Fujitsu Services Ltd är en del av Fujitsu-koncernen som är världens tredje största IT-företag. Besök gärna se.fujitsu.com för mer information.


För ytterligare information kontakta:

Magnus Lagercrantz
Affärsområdeschef Bank och finans, Fujitsu Services
Fujitsu Services
Telefon: 08-793 75 06 Mobil: 070-862 35 11
E-post: magnus.lagercrantz@se.fujitsu.com

Karin Giertta

Telefon: Telefon: 08-793 73 00 070-793 76 09
E-post: E-post: karin.giertta@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Marketing Manager

Date: 28 January, 2008