GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2008 >
  6. IT-tjänsteföretaget Fujitsu Services har skrivit ett 3-års avtal med Karolinska Universitetssjukhuset som innebär att de tar över ansvaret för företagets interna IT-support. Fujitsu Services är en av Europas ledande leverantörer av IT-tjänster till hälso- och sjukvårdssektorn och med affären etablerar sig företaget nu även inom svensk hälso- och sjukvård.

Sweden Karolinska Universitetssjukhuset outsourcar sin interna IT-support till Fujitsu

IT-tjänsteföretaget Fujitsu Services har skrivit ett 3-års avtal med Karolinska Universitetssjukhuset som innebär att de tar över ansvaret för företagets interna IT-support. Fujitsu Services är en av Europas ledande leverantörer av IT-tjänster till hälso- och sjukvårdssektorn och med affären etablerar sig företaget nu även inom svensk hälso- och sjukvård.

Fujitsu Services AB

March 17, 2008

Avtalet mellan Fujitsu och Karolinska Universitetssjukhuset innebär att Fujitsu övertar ansvaret för sjukhusets First Line Support det vill säga den första kontakten Karolinska Universitetssjukhusets medarbetare får när de kontaktar sjukhusets interna IT-support. Funktionen kommer att vara fysiskt placerad hos Karolinska Universitetssjukhuset samt fortsätta vara integrerad i Karolinska Universitetssjukhusets processer och verktyg. Funktionen ger även support när det gäller e-recept och EDI till Stockholms Läns Landstings kunder. Funktionens uppdrag är att via telefon, mail och fax ta emot, registrera och handlägga ärenden rörande information, frågor, beställningar och incidenter.

– Personalen på vårt sjukhus har en extremt ansvarsfull uppgift och för dem måste IT-supporten absolut fungera säger Ingegerd Metz, IT-supportansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har tidigare haft stora utmaningar som vi nu ska lösa med en till stora delar helt ny supportfunktion. I detta arbete har Fujitsu en central roll.

Karolinska Universitetssjukhusets IT-support har en ambition att effektivisera sin verksamhet i allt från interna rutiner, flödesförbättringar till supportintegration. Målet är att kunna höja servicenivåerna på bland annat tillgänglighet och lösningsgrad i First Line Support men minska kostnaderna. Som ett verktyg för att nå målen har Karolinska Universitetssjukhuset skrivit ett funktionsavtal där företagets leverans till stor utsträckning fokuserar på ”svarstid och lösningsgrad”.

– Fujitsu har en stor erfarenhet av att arbeta med servicedeskar och IT support. Vi har dessutom levererat tjänster och IT-lösningar till hälso- och sjukvårdsektorn över hela Europa säger Erland Pontusson på Fujitsu. Ett viktigt verktyg i arbetet är ”Sense and Respond”. Det är en metodik som vi använder för att driva kontinuerliga förbättringar i den tjänst vi levererar till kunden. Bakgrunden är det leantänkade som Toyota och deras produktionssystem (TPS) blivit världskända för. Med ”Sense and Respond” har vi utvecklat motsvarande verksamheter både i Sverige och andra länder, nu ska vi göra det för Karolinska Universitetssjukhuset.

Om Fujitsu Services

Fujitsu Services är ett ledande Europeiskt IT-tjänsteföretag. Affärsverksamheten består i att hjälpa kunder realisera värdet av modern IT genom produkter och konsulttjänster, systemintegration samt support, drift och underhåll. Fujitsu servar kunder i både privata företag och offentlig förvaltning i hela Europa vilket inkluderar bla. retail, bank, finans och försäkring, hälsovård samt statliga och kommunala bolag. Den årliga omsättningen är 3,6 miljarder Euro och antalet anställda är drygt 19 000 i 20 länder.

Fujitsu Services har förvärvat majoriteten av aktierna hos IT-företaget Mandator. Arbetet pågår för att integrera de båda företagen.

Fujitsus svenska kontor finns i Kista och ingår i Fujitsu Services Ltd som har huvudkontor i London. Fujitsu Services Ltd är en del av Fujitsu-koncernen som är världens tredje största IT-företag. Besök gärna se.fujitsu.com för mer information.

Erland Pontusson

Telefon: Telefon: 08-793 73 17 / 070-793 73 17
E-post: E-post: erland.pontusson@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Business Development Director – Public Sector

Karin Giertta

Telefon: Telefon: 08-793 73 00 070-793 76 09
E-post: E-post: karin.giertta@se.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Services
Titel:Marketing Manager

Ingegerd Metz

Telefon: Telefon: 073-620 46 52
E-post: E-post: ingegerd.metz@karolinska.se
Företag:Karolinska Universitetssjukhuset
Titel:IT-Supportchef

Date: 17 March, 2008