Skip to main content

Fujitsu

Sweden

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Sweden Fujitsu Services skriver avtal för att förvärva majoriteten i det tyska IT-tjänsteföretaget TDS AG

Idag har Fujitsu Services tecknat avtal för att förvärva majoriteten (79.1%) av TDS AG, ett väletablerat tyskt IT-tjänsteföretag med dotterbolag i Österrike och Schweiz. TDS har en tjänsteportfölj som bl.a erbjuder lösningar för IT-outsourcing och applikationer, konsulting och implementering av SAP och Enterprise Content Managment (ECM) och Business Process Outsourcing (BPO) av HR-lösningar, som kompletterar det egna tjänsteutbudet. TDS har ett mycket gott rykte och en ansenlig kundbas som kommer att ge Fujitsu en plattform för att utveckla leveransen till sina kunder. Detta företagsköp visar på Fujitsu Services satsning att växa i Europa vilket avsevärt kommer att utöka närvaron och konkurrentkraften på den tyska marknaden. TDS har mer än 700 anställda varav 650 i Tyskland. Övriga medarbetare finns i Österrike och Schweiz.

Fujitsu Services AB

December 11, 2006

Date: 11 December, 2006