Skip to main content

Fujitsu

Sweden

November

  • Sweden Fujitsu Services levererar PC-kassor till hemelektronikkedjan AUDIO VIDEO Sweden,Europe,Middle East,Africa, 1 November, 2004 - IT-tjänsteleverantören Fujitsu Services har tecknat ett exklusivt ramavtal med AUDIOVIDEO ELECTRA Holding AB. Avtalet omfattar leverans och installation av kassor till AUDIO VIDEO-butikerna senare även Ringup-butikerna och därefter fristående fackhandlare i konceptet radiohandlarn.nu, totalt ca 420 handlare.

October

September

  • Sweden IT-Outsourcing ökar möjligheten för hjälp till cancer- och trafikskadade Sweden,Europe,Middle East,Africa, 23 September, 2004 - CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund, har nyligen undertecknat ett outsourcingavtal med Fujitsu Services. Avtalet omfattar installation, service och drift av hjälporganisationens hela IT-infrastruktur och är en förutsättning för att CTRF ska kunna utveckla verksamheten enligt insamlingschefen Anna Henricsson.

  • Sweden Ragn Sells outsourcar närservice till Fujitsu Services Sweden,Europe,Middle East,Africa, 20 September, 2004 - Fujitsu Services registrerar ett nytt outsourcingkontrakt när Ragn Sells nu utkontrakterar all IT-service på företagets 22 kontor i norra Sverige.

  • Sweden Örjan Snis ny Sverigechef för Fujitsu Services Sweden,Europe,Middle East,Africa, 20 September, 2004 - Fujitsu Services har utsett Örjan Snis från IBM till ny Sverigechef, och accelererar sin framgångsrika satsning på IT-tjänster och outsourcing på den svenska marknaden.

April

February

  • Sweden Den tredje HemPC-vågen är igång! Sweden,Europe,Middle East,Africa, 23 February, 2004 - Fujitsu har under de senaste månaderna tecknat HemPC-avtal med ett flertal företag och myndigheter. Argument för valet av Fujitsu har bl a varit det heltäckande konceptet kompletterat med produkter med mycket bra pris och prestanda från bl.a. Fujitsu Siemens Computers. Fujitsus koncept omfattar allt från leverans och administration till returhantering, utköp och återtagande.