GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2003 >
  6. Värmdö kommun har undertecknat ett avtal med Fujitsu Invia som omfattar en intranätlösning till samtliga förvaltningar och skolor i kommunen. Lösningen ger kommunen en möjlighet att utveckla och underlätta kommunikationen inom och mellan förvaltningarna. I planerna ingår också att elever och föräldrar i Värmdös skolor kommer att kunna följa skolarbetet. Totalt omfattas drygt 5000 elever, lärare och anställda i kommunen och dess bolag. Projektet med den nya webblösningen har namnet ”Värmdötorget”.

Sweden Värmdötorget – en digital mötesplats. Fujitsu levererar webblösning till Värmdös samtliga förvaltningar och skolor

Värmdö kommun har undertecknat ett avtal med Fujitsu Invia som omfattar en intranätlösning till samtliga förvaltningar och skolor i kommunen. Lösningen ger kommunen en möjlighet att utveckla och underlätta kommunikationen inom och mellan förvaltningarna. I planerna ingår också att elever och föräldrar i Värmdös skolor kommer att kunna följa skolarbetet. Totalt omfattas drygt 5000 elever, lärare och anställda i kommunen och dess bolag. Projektet med den nya webblösningen har namnet ”Värmdötorget”.

May 20, 2003

Värmdö kommun har sedan 90-talet haft en uttalad ambition att låta den moderna informationsteknologin spela en roll i arbetet med att öppna upp och underlätta kontakterna mellan den kommunala verksamheten och medborgarna. Med den nya lösningen får Värmdö som första kommun i länet ett verktyg för all kommunal verksamhet. Fujitsu Invia har tidigare levererat olika typer av IT-stöd till Värmdö kommun. Nu fördjupas samarbetet i projektet Värmdötorget som innefattar förstudier, leverans och implementering av webblösningen Teamware Plaza ®.

- Tack vare samarbetet med Fujitsu Invia väver vi ihop kommunens problemlösning och vi får en bättre överblick när det gäller att hantera den mängd projekt som finns i kommunen säger Jörgen Sandström, IT-chef i Värmdö kommun. Eftersom IT-kompetens är en bristvara är det dessutom skönt att konstatera att vi nu får enklare att underhålla systemen när vi har en och samma teknik i botten på våra lösningar.

Värmdötorget börjar byggas upp som ett intranät som kan nås av alla som arbetar i Värmdö kommun. Ösbyskolan har startat ett pilotprojekt där webbplatser arbetas fram utifrån de egna behoven med stöd från kommunen och Fujitsu Invia. Intranätet kommer sedan att kompletteras av ett extranät där föräldrar, anhöriga och samarbetspartners kan kommunicera direkt med skolan och eleven. Tanken är att man ska kunna etablera virtuella klassrum, diskussionsgrupper och dokumentera hela läroprocessen. Via nätet ska eleverna kunna få läxhjälp och föräldrarna ska kunna följa sina barns skolarbete och även kontrollera saker som frånvarostatistik – dock under förutsättning att barnen sagt ja till detta.

- Offentlig sektor i Sverige har en stark tradition av att använda IT. Med detta projekt går Värmdö kommun i bräschen för nyttjande av modern informationsteknologi säger Jan Henriques, VD för Fujitsu Invia. Få organisationer eller företag har kommit så här långt när det gäller kommunikation via webb internt och externt.

Fujitsu Invia inledde arbetet med projektet i slutet av sommaren 2002 och har sedan dess kommit att arbeta med förundersökningar och planering inför lanseringen av pilotprojektet i Ösbyskolan. Tillsammans med partnern Teamware Group fortsätter nu implementeringen av webblösningar i övriga skolor och förvaltningar inom kommunen.

Värmdötorget ska också bidra till att utveckla Värmdö kommuns interna organisation. Värmdös nämnder och tjänstemän är geografiskt spridda och med denna lösning kan en kanal etableras mellan dem. De flesta frågor som hanteras av kommunen kan beröra flera förvaltningar. Med etablerade projektplatser blir det lättare att ta del av frågorna oberoende av förvaltning.

Om Teamware Plaza

Teamware Pl@za® är en plattform med modulära webbtjänster för att bygga interaktiva intranät-, extranät- och internetlösningar. Plattformen är Javabaserad och kan integreras med existerande system och övriga informationskällor. Teamware Pl@za innehåller ett antal funktioner som personliga sidor, publicering, diskussionsforum, dokumentmappar, aktivitetskalender och enkäter. Med Teamware Pl@za är det möjligt att skapa en behovsanpassad mötes- och arbetsplats för ökad interaktivitet.

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08-793 78 78 070-793 78 78
E-post: E-post: jan.henriques@invia.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Invia i Sverige
Titel:VD

Jörgen Sandström

Telefon: Telefon: 08-570 381 67 070-623 99 73
E-post: E-post: jorgen.sandstrom@varmdo.se
Företag:Värmdö kommun
Titel:IT-Chef

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 77 41 070-793 77 41
E-post: E-post: johan.nybom@invia.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Invia i Sverige
Titel:Informationschef

Date: 20 May, 2003