GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2003 >
  6. Fujitsu Invia har utarbetat en ny IT-plan för revisionsbyrån Lindebergs Grant Thornton (LGT). Arbetet som genomförts i nära samarbete med företagets IT-avdelning har bl a syftat till att få en tydlig koppling mellan IT-strategin och företagets affärsplan samt övergripande strategi. Målet har varit att identifiera de viktigaste IT-insatserna som kan bidra till ökad lönsamhet.

Sweden Revisionsbyrå får ny IT-plan för ökad lönsamhet i samarbete med Fujitsu Invia

Fujitsu Invia har utarbetat en ny IT-plan för revisionsbyrån Lindebergs Grant Thornton (LGT). Arbetet som genomförts i nära samarbete med företagets IT-avdelning har bl a syftat till att få en tydlig koppling mellan IT-strategin och företagets affärsplan samt övergripande strategi. Målet har varit att identifiera de viktigaste IT-insatserna som kan bidra till ökad lönsamhet.

March 17, 2003

Arbetet inleddes med att Fujitsu Invia tillsammans med LGT kartlade företagets verksamhet för att i ett första steg identifiera problemen och sedan ta fram relevanta lösningar. Resultatet blev en problembild som har både tekniska och organisatoriska element. Exempel på problem som har identifierats och som nu fått sina lösningar är brister i processer och avsaknad av standard i den tekniska miljön.

- Arbetet med LGT är ett bra exempel på hur vi på Fujitsu Invia kan agera som både ”vadiker” och ”tekniker” säger Jan Henriques, VD på Fujitsu Invia. Vi kan identifiera vad det är för problem som ska lösas innan vi föreslår hur, d v s själva lösningen. Genom att göra detta ökar möjligheten för kunden att lösa rätt problem och därmed uppnå sina mål.

Identifieringen av problemen har följts av en presentation av ett antal förbättringspunkter. Prioriterade förbättringsområden är standardiseringsarbete, en förbättrad systemförvaltning samt en tydligare organisation. Problemen ska nu åtgärdas genom ett handlingsprogram. Exempel på innehållet i handlingsprogrammet är införande av gemensamma standardarbetsplatser, framtagande av rutiner, omfattande bl.a. nyttovärdering, för införande av nya applikationer eller verktyg samt omorganisation av IT-avdelningen.

- Fujitsu Invia har fungerat som en brobyggare mellan IT-avdelningen och affärssidan säger Mårten Nilsson, IT-chef på Lindebergs Grant Thornton. Det ömsesidiga förtroendet mellan IT- och affärsverksamheten har ökat och det finns nu en tydligare koppling mellan IT-avdelningens strategi och företagets övergripande strategi.

Om Lindebergs Grant Thornton

Lindebergs Grant Thorntons vision är att vara det ledande revisions- och konsultföretaget för företagare. Det innebär att vår inriktning är att arbeta med ägarledda företag och att våra tjänster är utformade för att möta företagares behov. Vi har är fler än 600 medarbetare på 37 kontor runt om i landet. Vi ingår i Grant Thornton – ett globalt nätverk av självständiga revisions- och konsultbyråer. Vi är verksamma inom följande tjänsteområden: Revision & Rådgivning, Redovisning, Skatt och Corporate Finance. VD på Lindebergs Grant Thornton är Peter Bodin och styrelseordförande Ivar Verner.

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08-793 78 78 070-793 78 78
E-post: E-post: jan.henriques@invia.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Invia AB i Sverige
Titel:VD

Mårten Nilsson

Telefon: Telefon: 08-563 070 17
E-post: E-post: marten.nilsson@lindebergs.com
Företag:Lindebergs Grant Thornton
Titel:IT-Chef

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 77 41 070-793 77 41
E-post: E-post: johan.nybom@invia.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Invia i Sverige
Titel:Informationschef

Date: 17 March, 2003