GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2003 >
  6. Nära 4 miljoner invånare i södra Sverige får gratis och enkel tillgång till den samlade informationen hos biblioteken i 126 kommuner genom ett avtal mellan Fujitsu Invia och samarbetsbiblioteken inom SIM-projektet. Avtalet omfattar installation av server och licenser av bibliotekssystem.

Sweden Bättre biblioteksinformation till svenska folket

Nära 4 miljoner invånare i södra Sverige får gratis och enkel tillgång till den samlade informationen hos biblioteken i 126 kommuner genom ett avtal mellan Fujitsu Invia och samarbetsbiblioteken inom SIM-projektet. Avtalet omfattar installation av server och licenser av bibliotekssystem.

February 24, 2003

Målet med SIM-projektet är att om tre år ha en ny struktur på mediaflödet och fria fjärrlån i regionen södra Sverige. SIM står för "Ny struktur för informations- och medieförsörjningen i södra Sverige" och är ett samarbetsprojekt mellan länsbiblioteken i Sydost (Blekinge, Kronoberg) Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Halland, Skåne och Lånecentralen i Malmö. SIM-biblioteken ger service till 126 kommuners bibliotek och 3,8 milj. invånare i södra Sverige.

– I dagens samhälle är behovet större än någonsin att snabbt hitta rätt information säger Jan Henriques, VD på Fujitsu Invia i Sverige. Vår förhoppning är att Fujitsu Invia med sina lösningar ska kunna förenkla arbetet och vardagen för människor. Vår tro är att SIM-projektet ska kunna göra just detta.

Lösningen består av en webb-portal som i ett gemensamt användargränssnitt söker i informationsresurser och som i sökögonblicket skapar relevanta länkar. Det är en hybridlösning som möjliggör sökning i alla sorters bibliotekskataloger och nättjänster. Portalen ska samla och integrera länsbibliotekens och lånecentralens samtliga digitala resurser, t.ex. bibliotekskataloger, bibliografiska databaser, fulltextdatabaser, ämneskataloger, länkbibliotek, webbplatser, sökmaskiner, e-böcker, bilddatabaser mm. Systemet kan definiera profiler som gör det lätt för den enskilda användaren att navigera och lokalisera relevanta informationskällor.

E-lib är Fujitsu Invias samlade namn för de lösningar som levereras till bibliotek och informationscentraler. Lösningarna bygger på produkterna Aleph, Alephino, Metalib och SFX. Produkter som Fujitsu Invia har exklusiv distributionsrätt till i Skandinavien. Exempel på andra kunder är Kungliga Biblioteket i Stockholm, Riksdagen, Umeå Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Kristian Wallin

Telefon: Telefon: 013-31 77 20 070-793 88 87
E-post: E-post: kristian.wallin@invia.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Invia
Titel:Säljare

Solveig Einarsdóttir

Telefon: Telefon: 0457 - 38 61 55
E-post: E-post: solveig.einarsdottir@softcenter.se
Företag:Länsbibliotek sydost
Titel:Chef

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 77 41 070-793 77 41
E-post: E-post: johan.nybom@invia.fujitsu.com
Företag:Fujitsu Invia i Sverige
Titel:Informationschef

Date: 24 February, 2003