GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2001 >
  6. Sweden ICL Invia bygger elektronisk marknadsplats för byggföretag

Sweden ICL Invia bygger elektronisk marknadsplats för byggföretag

January 11, 2001

Tillsammans med ICL Invia har BuildForum tagit fram en komplett elektronisk handelsplats i form av en ASP-lösning som ICL Invia kommer att implementera. BuildForum är ägt av byggföretagen i Finland men planer finns på att expandera marknadsplatsen till att omfatta hela den europeiska byggsektorn. Målet är att marknadsplatsen inom tre år ska nå en omsättning på 100 miljoner FIM.

Genom att implementera marknadsplatsen som en ASP-tjänst så kommer det inte att finnas något behov av att byggföretagen underhåller IT-infrastrukturen på egen hand, eller lär sig tillräckligt för att utveckla en sådan lösning. Dessutom kommer själva implementationen gå snabbt eftersom ICL Invia har den expertis som behövs. I det första steget är avtalet mellan ICL Invia och BuildForum värderat till cirka 25-30 miljoner FIM, men om marknadsplatsen byggs ut över hela Europa kommer värdet sannolikt öka markant.

”Att få leverera den elektroniska marknadsplatsen som en ASP-tjänst till BuildForum är en viktig milstolpe för ICL Invia. Vi har en gedigen kunskap om hur en sådan marknadsplats ska implementeras. Vår strategi utgår ifrån att vi fokuserar på e-handel och tjänster för e-infratrukturer som sannolikt allt oftare kommer att levereras i form av ASP-lösningar. Jag tror att det här avtalet kommer ge oss många möjligheter till tillväxt inom den nordiska ASP-marknaden,” säger Henry Ehrstedt, VD för ICL Invia.

För ytterligare information kontakta gärna:

Henry Ehrstedt

Telefon: Telefon: +358 9 567 3111 +358 50 554 9143
Företag:ICL Invia
Titel:VD

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 11 January, 2001