Skip to main content

Fujitsu

Sweden

December

November

  • Sweden Vivo outsourcar IT-funktionen till ICL Invia Sweden,Europe,Middle East,Africa, 19 November, 2001 - Vivo Stockholm stänger ner sin egen IT-avdelning för att istället outsourca alla stödfunktioner till ICL Invia. I avtalet om ICL Invias outsourcing-koncept Provia ingår drift, support och utveckling av IT-lösningarna.

October

September

July

  • Sweden ICL Invia och Philips bildar allians med fokus på applikationer för automatisk nummerupplysning Sweden,Europe,Middle East,Africa, 17 July, 2001 - Philips Speech Processing, leverantör av teknologi för röstidentifikation och ICL Invia har nyligen skrivit under ett försäljningsavtal. Avtalet omfattar avancerade lösningar för röstidentifikation kopplade till applikationer för automatisk nummerupplysning. Med avtalet gör Philips sin modul för nummerupplysning, SpeechFinderä tillgänglig för ICL Invia.

June

  • Sweden Finnair outsourcar all IT till ICL Invia Sweden,Europe,Middle East,Africa, 15 June, 2001 - Finnair Oyj och ICL Invia Oyj undertecknade den 7 juni ett ramavtal som innebär att ICL Invia kommer att ansvara för Finnairs IT-infrastruktur från och med september 2001.

May

  • Sweden ICL Invia grundar en nordisk enhet med fokus på detaljhandeln. Sweden,Europe,Middle East,Africa, 3 May, 2001 - Den nya enheten, ICL Invia Retail Systems, koncentrerar sig på att utveckla och leverera informationssystem för butiker och detaljhandel till sina kunder runt om i de nordiska länderna och Baltikum. Därutöver utvecklar och levererar företaget även servicestationssystem till oljebolag och detaljister inom oljehandeln i övriga europeiska länder.

April

March

  • Sweden Föreningssparbankens nya säkerhetssystem ger utökat samarbete med ICL Invia Sweden,Europe,Middle East,Africa, 28 March, 2001 - Föreningssparbanken har som ett led i sin strävan efter bättre IT-säkerhet valt att satsa på en ny, säker och förenklad påloggningslösning - så kallad Single Sign On - för sina användare. När den nya lösningen är klar, under hösten 2001, kommer Föreningssparbankens 11.500 användare enkelt att få tillgång till de applikationer och system respektive person har behörighet att använda. Uppdraget är ytterligare ett tecken på det fördjupade samarbetet mellan Föreningssparbanken och ICL Invia, som nyligen utnämndes till bankens generalentrepenör i IT-frågor.

  • Sweden Nytt utvecklingscenter i Linköping – ICL Invia flyttar och expanderar i Mjärdevi Sweden,Europe,Middle East,Africa, 14 March, 2001 - ICL Invia placerar sitt Nordiska utvecklingscenter för IT-säkerhet och mobilt Internet i Mjärdevi Science Park i Linköping. Expansionen kommer innebära att upp till 20 personer måste anställas i år, vilket gör Linköpingskontoret till det största av ICL Invias 29 kontor utanför huvudkontoret i Kista utanför Stockholm.

  • Sweden FöreningsSparbanken tecknar avtal med ICL Invia om ett komplett IT-stöd Sweden,Europe,Middle East,Africa, 8 March, 2001 - FöreningsSparbanken har tecknat ett funktionsavtal med ICL Invia som generalentreprenör med ansvar för allt IT-stöd på 60% av bankens 1000 bankkontor i Sverige. Avtalet löper över tre år och värdet på avtalet uppskattas till ca 150 miljoner kronor. Avtalet ställer höga krav på ICL Invia och målet är att höja tillgängligheten till bankens tjänster och system för kunderna.

January

  • Sweden ICL Invia bygger elektronisk marknadsplats för byggföretag Sweden,Europe,Middle East,Africa, 11 January, 2001 - Med en elektronisk marknadsplats som ASP-tjänst vill BuildForum skapa en plats där byggföretagen i Finland enkelt och kostnadseffektivt kan köpa och sälja både produkter och tjänster. Målet är att bli den ledande marknadsplatsen och handeln beräknas starta inom kort.