GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000>
  6. Sweden ICL skapar förutsättningar för att bli Nordens ledande e-business serviceföretag

Sweden ICL skapar förutsättningar för att bli Nordens ledande e-business serviceföretag

March 31, 2000

ICL skapar förutsättningar för att bli Nordens ledande e-business serviceföretag 31 mars 2000 Investerare – ledda av Enskilda Securities AB – köper del av finska ICL Data Oy. Samtidigt inleder ICL plc förhandlingar om att sammanföra all verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark i en nordisk grupp. IT-service företaget - ICL plc – har inlett en aggressiv expansionsstrategi för att skapa nordens ledande e-business service företag. Idag tillkännager företaget följande:

  • · Ägarskapet i ICL Data Oy (ICL:s operativa dotterbolag i Finland) breddas i och med att en grupp investerare – ledda av svenska Enskilda Securities AB – köper 16,8 procent av företaget för uppskattningsvis 235 miljoner euro (ca 1,9 miljarder kronor), vilka kommer att investeras i ICL:s strategi för e-business service.
  • · Henry Ehrstedt – tidigare operativ chef för ICL Finland – utses till VD i ICL Data. Henry Ehrstedt får också – med omedelbar verkan – övergripande ansvar för verksamheten i Norden. Detta kommer att innebära att genomförandet av ICL plc:s globala strategi för e-business service i Norden accelereras.
  • · ICL plc har även inlett förhandlingar med målet sammanföra verksamheterna i Sverige, Finland, Norge och Danmark i en gemensam nordisk grupp. Detta kommer att skapa den storlek som krävs för att ytterligare accelerera utvecklingen av ICL plc:s nordiska affärsverksamhet och skapa Nordens ledande e-business serviceföretag.

– ICL har sedan länge aktivt deltagit och lett teknikutvecklingen på den finska marknaden, säger Keith Todd – VD ICL plc. Vi insåg tidigt den nordiska regionens ledande position inom bland annat mobilt Internet. Vi är övertygade att en stark närvaro inom e-business i Norden är en förutsättning för att vara ledande inom området i Europa.

– Dagens tillkännagivande om de nya investeringarna och omorganiseringen kommer att accelerera tillväxten av vår e-business serviceverksamhet i hela regionen, och visar på det stora värde vi har skapat som ett resultat av våran strategi, säger Keith Todd. Detta kommer att gynna våra nordiska kunder och stärka vår position ytterligare, i och med att vi kraftigt utökar vår kapacitet och service i hela Norden.

– De utökade ägandet i ICL Data och det övergripande ansvaret för ICL:s nordiska verksamhet ger oss möjligheter att accelerera tillväxten i hela Norden, säger Henry Ehrstedt – VD ICL data. Vi överväger nu möjligheten att introducera ICL Data på börsen i Helsingfors.

Om ICL Data Oy

ICL Data Oy har över 2 000 anställda på 27orter – inklusive ICL WAP center och huvudkontor i Helsingfors. Företaget var pionjärer när det gäller att designa, implementera och sköta driften av affärslösningar baserade på Internetteknologi för större företag och organisationer. Företaget är specialiserat på lösningar för elektronisk handel, extern och intern kommunikation och publika Internetlösningar. Bland uppmärksammade lösningar finns t.ex. världens första nationella digitala system för identifiering som skapades åt Finska myndigheter. Bland kunderna märks: Leonia Bank (en av Finlands ledande banker); Valio (Finland största mejeriföretag);Amerpap (en av Europas ledande papperstillverkare).

För ytterligare information kontakta:

Ken Cusack

Telefon: Telefon: 08- 793 74 88 070-793 74 88
Företag:ICL
Titel: Chief Operating Officer

Date: 31 March, 2000