GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000 >
  6. Sweden ICL Invia och InfoCare bildar ett av Nordens största bolag för IT-service

Sweden ICL Invia och InfoCare bildar ett av Nordens största bolag för IT-service

November 08, 2000

ICL Invias kärnverksamhet och fokus är e-Business solutions och e-Infrastrukturtjänster. Denna kärnverksamhet supporteras av fältservicetjänsterna vilka ICL Invia tror utvecklas bäst i ett oberoende företag. Det gemensamma bolaget kommer att tillhandahålla den fältservice som ICL Invia erbjuder som en del av sina totallösningar för infrastrukturtjänster.

- Tiden är förbi då alla stora leverantörer hade sina egna serviceorganisationer, säger Jan Henriques, chef för ICL Invia i Sverige. Vi kan tydligt se hur trenden går mot allt större och mer renodlade serviceorganisationer, som erbjuder service på en mångfald av produkter och varumärken. I och med den här affären så kopplar vi starkast möjliga grepp på hela den nordiska marknaden.

ICL Invia, bryter loss hela sin serviceverksamhet i Sverige och Danmark och slår samman den med Norges överlägset största fältservicebolag InfoCare. Resultatet blir ett av Nordens största serviceorganisation med total täckning av Norge, Danmark och Sverige. Det nya InfoCare kommer att bestå av drygt 700 anställda vid sammanslagningen. 350 kommer från InfoCare och 350 från ICL Invias svenska och danska serviceverksamhet. Redan från början är bolaget certifierade för att utföra service på utrustning från en mängd leverantörer.

InfoCare har varit pådrivande i utvecklingen av IT-service i Norge sedan etableringen 1986 och företaget är vant att integrera serviceverksamhet från stora internationella aktörer. Företaget har därför en lång erfarenhet i att hantera olika företagskulturer och skapa sin egen InfoCare kultur där nya medarbetare trivs.

Målet med sammanslagningen är bland annat att kunna erbjuda marknaden ett bredare utbud av tjänster i hela Norden. Sammanslagningen av de två enheterna har också tydligt fokus på vidare expansion. Det nya InfoCare skall öka volymerna och konkurrenskraften.

- Denna sammanslagning är vårt svar på marknadens ökade efterfrågan på pan-nordiska servicetjänster. Med InfoCares position som marknadsledande i Norge och ICL Invias långa erfarenhet av IT-service i Sverige och Danmark känner vi oss förvissade om att vi inte bara ska bli Norden största utan också Nordens ledande leverantör på detta område, säger Helge B. Risnes som blir VD för det nya bolaget InfoCare.

För ytterligare information kontakta gärna:

Om InfoCare

InfoCare ASA är ett fristående nordisk bolag med ett renodlat tjänstkoncept för informations- och kommunikationsteknologi. Huvudkontoret ligger i Kristiansand. Bolaget har sedan etableringen 1986 utvecklat kompetens, system och tjänster kopplade till Fältservice, verkstadsservice och logistik. Bolaget har historiskt sett dubblerat sin omsättning vart tredje år. Bolaget har idag mer än 350 medarbetare, 20 avdelningar i Norge och samarbetspartners i Danmark, Finland och Sverige. Bolaget är en auktoriserad servicepartner för de flesta ledande internationella tillverkare av IT-utrustning, som också är bland bolagets största kunder. InfoCare finns på:

Om Atle

Atle är ett utvecklings- och investmentbolag i stark tillväxt. Bolaget arbetar med s.k. private equity investeringar. Det innebär invetsreingar i onoterade bolag som aktivt utvecklas mot nya passande verksamhetsområden. Därefter realiseras värdeökningen. Sedan 1993 har koncernens vinst stigit i jämn takt från 373 miljoner kronor till 1.025 miljoner kronor 1999. Affärstakten är hög; över 20 bolag i alla branscher förvärvas varje år och sedan starten 1992 har Atle investerat i cirka 200 företag och lämnat över 100. Avkastningen på dessa exits har överstigit 50 procent per år. 43 innehav, motsvarande 28 procent av Atles investerade kapital, är IT- och teknologiföretag. Atle är noterat på Stockholms Fondbörs A-lista och har drygt 17.000 aktieägare. Atle finns på

Jan Henriques

Telefon: Telefon: 08-793 78 78 070-793 78 78
Företag:ICL Invia AB
Titel:VD

Helge Risnes

Telefon: Telefon: +47 38 06 60 12 +47 91 89 80 00
E-post: E-post: erik.granstrom@rfv.sfa.se
Företag:InfoCare ASA
Titel:VD

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Arild Nybø

Telefon: Telefon: + 47 23 17 12 06 + 47 91 89 80 06
E-post: E-post: arild.nybo@infocare.no
Företag:InfoCare ASA
Titel: Direktør Kunderelationer

Date: 08 November, 2000