GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000>
  6. Sweden Statskontoret tecknar nytt avtal med ICL

Sweden Statskontoret tecknar nytt avtal med ICL

April 14, 2000

Statskontoret har avslutat upphandlingen av nya ramavtal för programvaror och tjänster. ICL hör till de företag som fått förnyat förtroende, och avtalet sträcker sig till och med 2002-03-31. Ramavtalen kan användas av statliga myndigheter, landsting och anmälda kommuner.

ICL har sedan tidigare haft ett ramavtal med statskontoret som medfört affärer för flertalet miljoner kronor, framförallt på programvarusidan. Med företagets expansion inom konsult och servicetjänster hoppas ICL att även kunna öka antalet affärer inom detta segment.

- Vi är mycket glada att vi har fått förnyat förtroende, säger Mats Willart på ICL. Att avtalet omfattar både programvaror och tjänster visar på ett stark teamwork inom ICL, och att samarbetet mellan olika divisioner fungerar utmärkt. Vi hoppas att avtalet skall komma att medföra åtskilliga affärer för ICL inom både programvaru- och tjänstesidan.

För ytterligare information kontakta gärna:

Mats Willart

Telefon: Telefon: 08-793 72 29 070-793 72 29
Företag:ICL
Titel:Produktsmarknadschef

Sven Ljungberg

Telefon: Telefon: 08- 54 54 18 09 070-495 17 08
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 14 April, 2000