GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 2000 >
  6. Sweden ICL Invia skapar webbplatsen för Finlands nordiska ordförandeskap

Sweden ICL Invia skapar webbplatsen för Finlands nordiska ordförandeskap

December 21, 2000

På webbplatsen finns språken finska, svenska och engelska representerade. När material finns exempelvis på både finska och danska, återfinns en länk till den danska versionen på den finska delen av webbplatsen. Underhållet av webbplatsen kommer att ske i samarbete med till exempel det nordiska ministerrådet med säte i Köpenhamn.

Finland är det första ordförandelandet som skapat en egen speciell webbplats. Det finska ordförandeskapet varar fram till årsslutet år 2001 med ett åttiotal möten på agendan som kommer att hållas både i Finland och i övriga nordiska länder. På webbplatsen finns information om de olika administrativa sektorernas arbeten inom det nordiska samarbetet, en möteskalender för ordförandeskapsperioden och nyheter. Dessutom kommer från och med januari material från pågående möten att kunna publiceras. Underhållet av webbplatsen har fördelats mellan de olika departementen.

Webbplatsen för det finska ordförandeskapet är baserad på ICL Invias lösning för NetCommunity publishing, som gör att det är enkelt att producera material och publicera det på valfri plats på webbplatsen.

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 21 December, 2000