GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999 >
  6. Sweden ICL tog hem ordern från RFV och försäkringskassorna - 13000 användare går från OS/2 till Windows NT -

Sweden ICL tog hem ordern från RFV och försäkringskassorna - 13000 användare går från OS/2 till Windows NT -

March 17, 1999

Nytt pensionssystem och millennieskiftet ställer nya och stora krav på RFV och försäkringskassornas IT-plattform. I ett första steg, innan 1 maj 1999 skall 3 000 användare arbeta i en NT-miljö, successivt skall sedan resterande 10 000 användare flyttas över. Projektet som kallas "NT Trans" beräknas vara genomfört den 30 december år 2000.

I avtalet mellan RFV, försäkringskassorna och ICL ingår även ett åtagande för ICL att utvärdera ny tillgänglig teknik, NT 5/Windows 2000, Systems Management, "serverlösa kontor", mobila arbetsplatser samt BKS, behörighets- och kontrollsystem.

- ICL har en god insikt i RFVs och kassornas miljö och vi är väl förberedda för ett totalåtagande vad gäller införandet av en NT-miljö, säger Carin Lehnberg, Client Manager på ICL.

ICL och RFV Data har gemensamt en stark fokusering på uppföljningen kring NT Trans-projektet. Kassornas handläggare har redan idag pga av det nya pensionssystemet en hård arbetsbelastning och införandet av en ny plattform måste därför ske utan ytterligare störningar.

- NT Trans-projektet är av stor strategisk betydelse för RFV och försäkringskassorna säger Erik Granström, IT-ansvarig på RFV.

- Vi utvecklar nu det nya pensionssystemet där NT ingår i systemplattformen. För oss är det viktigt att tidsplanen hålls och att det är ett funktionellt och stabilt system. Den tidigare annonserade alliansen mellan ICL och Microsoft är en garant för ett lyckat projekt.

För ytterligare information kontakta gärna:

Carin Lehnberg

Telefon: Telefon: 08-793 7000 vxl
E-post: E-post: carin.lehnberg@icl.se
Företag:ICL

Erik Granström

Telefon: Telefon: 08-786 9000 vxl
E-post: E-post: erik.granstrom@rfv.sfa.se
Företag:RFV

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 17 March, 1999