GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Om Fujitsu >
  3. Press >
  4. Pressmeddelanden >
  5. 1999 >
  6. Sweden ICL och Microsoft utvidgar globalt samarbete

Sweden ICL och Microsoft utvidgar globalt samarbete

September 21, 1999

I maj 1998 ingick ICL och Microsoft ett globalt samarbete som medförde att ICL blev Microsofts första strategiska samarbetspartner med bas i Europa. Samarbetet omfattade lösningar för detaljhandeln, offentlig sektor, utbildning och infrastruktur till större organisationer och företag, och gjorde ICL till Microsofts rekommenderade partner inom dessa områden.

Det nya avtalet är en utvidgning av det tidigare och gäller samarbete kring nya webb- och smart card-baserade lösningar kring allt från Interaktiv TV till Internetanslutna kylskåp. Samarbetet, som är baserat kring Microsoft företagslösningar, inriktas främst mot företagskunder och fokuserar på fyra kundsegment: E-handel, Finansiella tjänster, Smart Card och Säkerhet.

– I Sverige har vi mycket goda erfarenheter av samarbetet med Microsoft så här långt och därför är vi mycket nöjda med att samarbetet nu utökas, säger Kjell-Åke Jägenstedt, VD för ICL Sverige AB. De fyra kundsegmenten stämmer väl överens med de prioriteringar som ICL i Sverige gör och samarbetet med Microsoft kommer att föra oss ytterligare framåt och förstärka vår position på den svenska marknaden.

Utveckling av Internet i vardagssituationer

De nya Microsoft-baserade applikationerna kommer bland annat inkludera teknologi som gör det möjligt att använda Internet via digital-TV. Det kommer vara möjligt att utföra banktjänster, handla, spela spel och få tillgång till utbildnings- och underhållningstjänster via TV helt skräddarsytt efter den enskildes preferenser.

– Syftet med samarbetet är att utveckla och leverera nya webbaserade lösningar och teknologier för att förenkla människors vardag, och ICL ligger redan mycket långt fram inom området, säger Kjell-Åke Jägenstedt.

Inom området bank- och finanstjänster kommer man inom ramen för samarbetet att utveckla nya tjänster som gör det möjligt för människor att utföra banktjänster och handla med aktier när helst de önskar, antingen från PC:n, TV:n, handdatorn eller från mobiltelefonen. Nya applikationer inom elektronisk handel kommer att förenkla handeln både från hemmet och arbetsplatsen. Ett exempel på handel från hemmet är ScreenFridge, det Internetanslutna kylskåpet som ICL utvecklat tillsammans med Electrolux och som gör det möjligt att beställa varor online.

ICL Sverige AB och Microsoft

Avtalet innebär även att ICL internationellt kommer att utöka sitt interna utbildningsprogram, och certifiera 250 konsulter och utvecklare på Microsoft Windows Distributed interNet Application (Windows DNA). Vidare kommer 2000 av ICL:s säljare utbildas för att auktoriseras på Microsofts företagslösningar.

– Vi kan idag inte säga exakt hur många som kommer att certifieras och auktoriseras i Sverige, men det rör sig antagligen om ett betydande antal av både konsulter och säljare, säger Kjell-Åke Jägenstetd. I våra övriga samarbeten med Microsoft har ICL satsat stora resurser på den svenska marknaden.

Tidigare i somras utsågs ICL till ensam partner för Microsofts telefonsupport i Norden. Det avtalet omfattar alla Microsofts produkter och medför bland annat att ICL MCSE-certifierar (Microsoft Certified Systems Engineer) certifierar ca 250 personer i Norden.

För ytterligare information kontakta gärna:

Cecilia Stenström

Telefon: Telefon: 08-54 54 18 04 070-590 81 87
Företag:Segerfeldt & Partners

Johan Nybom

Telefon: Telefon: 08-793 7741 070-793 7741
Titel:Informationschef, ICL

Date: 21 September, 1999