Main Facilities / Sales Offices

Niigata PlantOmiya Solution CenterHeadquarters / Tokyo PlantOmori OfficeKumagaya Service Solution CenterChubu branchKansai branchKyushu branch

Main Facilities List

 • Headquarters / Tokyo Plant

  [Address]

  1776 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8555
  Tel:+81 (0) 42-377-5111

 • Niigata Plant

  [Address]

  17-8 Yoshidahigashisakae-cho, Tsubame-shi, Niigata Prefecture 959-0294
  Tel:+81 (0) 256-93-3161

 • Omiya Solution Center

  [Address]

  Omiya JP Bldg, 1-11-20 Sakuragi-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama Prefecture 330-0854
  Tel:+81 (0) 48-788-1280

 • Kumagaya Service Solution Center

  [Address]

  1224 Nakanara, Kumagaya-shi, Saitama Prefecture 360-0801
  Tel:+81 (0) 48-523-1121

Sales Offices List

 • Headquarters / Tokyo Plant

  [Address]

  1776 Yanokuchi, Inagi-shi, Tokyo 206-8555 (Sales headquarters)
  Tel:+81 (0) 42-377-2622

 • Omori Office

  [Address]

  East Square Omori, 6-20-14 Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0013
  Tel:+81 (0) 3-6424-6661

 • Chubu branch

  [Address]

  JR Gate Tower, 1-1-3 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi Prefecture 450-6631
  Tel:+81 (0) 52-756-3685

 • Kansai branch

  [Address]

  Osaka Tokio Marine & Nichido Building, 2-2-53 Shiromi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka Prefecture 540-0001
  Tel:+81 (0) 6-6910-2210

 • Kyushu branch

  [Address]

  Higashihie Business Center II, 1-5-13 Higashihie, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Prefecture 812-0007
  Tel:+81 (0) 92-452-2365

Top of Page