GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Fujitsu Eesti aitas kaasa kaubamärkide ja tööstusdisanilahenduste menetlemise infosüsteemi väljavahetamisele

Fujitsu Eesti aitas kaasa kaubamärkide ja tööstusdisanilahenduste menetlemise infosüsteemi väljavahetamisele

Fujitsu

Tallinn, aprill 21, 2016 Alates 2014. aasta lõpust on Fujitsu Tartu meeskond koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega aidanud välja vahetada Eesti Patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste menetlemise tarkvara. Uus menetlustarkvara aitab Eesti Patendiameti töötajatel menetleda kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste taotlusi uuel kaasaegsel platvormil - Software Package Backoffice.

Fujitsu ülesandeks oli Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti poolt loodud tarkvara SP Backoffice kohandamine Eesti Patendiameti vajadustele, teostades muuhulgas kohapealsetest vajadustest lähtuvaid lisaarendusi. Näiteks tuli lisaks realiseerida menetlussüsteemi liidestumine erinevate Eesti riiklike registritega (üle x-tee), lisada dokumentide digitaalse allkirjastamise võimalus ning migreerida olemasolevad andmed varem kasutusel olnud Common Software’ist SP Backoffice’isse. Projekti käigus realiseeriti ka täiesti uus avalik otsing kaubamärkidele ja tööstusdisainilahendustele, mis jõuab avalikku kasutusse lähiajal.

Fujitsu meeskond hindab projekti erakordselt töömahukaks ja keerukaks, kuna projektis kasutatavate tehnoloogiate ja liidestuste nimekiri on aukartust äratav.
Projekti käigus oli tihe kokkupuude ka Hispaanias asuva Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga. Fujitsu poolt väljatöötatud lahendus menetlussüsteemist väljuvate kirjade koostamiseks ja saatmiseks leidis tunnustust ka teiste riikide arendajate poolt, kellest nii mõnigi selle ka enda süsteemis kasutusele võttis. Projektis osales Fujitsu poolt erinevatel arendusetappidel kokku üle 15 meeskonnaliikme.

Backoffice tarkvara on välja töötatud ja rahastatud Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti poolt. SP Backoffice tarkvara on juba kasutusel ka paljudes teistes Euroopa Liidu riikides, näiteks Soomes, Leedus, Poolas ja Maltal.

Date: 21 aprill, 2016
City: Tallinn