GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Fujitsu alustas uue piirikontrolli infosüsteemi arendamist

Fujitsu alustas uue piirikontrolli infosüsteemi arendamist

Fujitsu

Tallinn, jaanuar 08, 2013
Fujitsu sõlmis Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) lepingu uue piirikontrolli infosüsteemi arendamiseks. Sõlmitud lepingu mahuks on 682300 eurot

Projekti eesmärgiks on luua uus infosüsteem, mis tagab jätkusuutliku piirikontrolli võimekuse EL välispiiril ja kompensatsiooni-meetmete rakendamise sisepiiril. Kuigi peamise väärtusena näeb Schengeni lepe ette inimeste liikumisvabaduse suurenemise, on samavõrd oluline turvalisuse kasv, mis kaasneb niinimetatud Schengeni kompensatsioonimeetmetega. Sisepiiridel piirikontrolli kadumine, ühtne viisapoliitika, riikidevaheline koostöö politsei, piirivalve ja migratsiooni valdkondades loovad tasakaalu, mis võimaldavad inimestel turvaliselt ja vabalt reisida, ning samas aitab võidelda tõhusalt piirideülese rahvusvahelise kuritegevusega

Loodav süsteem peab olema hästi kasutav ning efektiivne töövahend piiripunktides piiriületajate kontrollimiseks ning piiriületuste kohta vajalike andmete salvestamiseks. Uus süsteem hakkab kasutama uusimaid tarkvaratehnoloogiaid ning võimaldab senisest paremat andmevahetust teiste Eesti riigi ja Shengeni viisaruumi vastavate infosüsteemidega. Lisaks hakkab uus süsteem olema kasutatav senisest suuremal arvul seadmetel sh ka tahvelarvutitel.

Võidetud riigihanke „Piirikontrolli infosüsteemi tarkvara ja andmebaasi platvormi vahetuse detailanalüüs ja realisatsioon ning arendus- ja hooldustööd”  tulemusena sõlmis Fujitsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) vastava raamlepingu maksumusega 682300€, millest 429767€ kulutatakse Piirikontrolli uue versiooni loomiseks ning ülejäänud summa on mõeldud loodud süsteemi hoolduseks ning edasiarendamiseks järgneva 3a jooksul. Uus piirikontrolli infosüsteem võetakse kasutusele 2014 aastal.

Lepingut kaasrahastatakse Euroopa Liidu Välispiirifondi kaudu.

SMIT on tunnustanud senist viljakat koostööd Fujitsuga „Aasta arenduspartneri“ autasuga kahel eelneval aastal.  Fujitsu on juhtiv  IT-teenuste ja tarkvaraarendusega tegelev organisatsioon, mis on Eestis kasvanud enam kui 250 töötajaga firmaks.  Fujitsu Eesti  eesmärgiks on pakkuda klientidele laia valikut IT infrastruktuuri- tarkvaraarendus- ja IT-riistvara remonditeenuseid. Üle 60% ettevõtte käibest moodustab eksport.

Fujitsu grupi ettevõtetes töötab 170000 inimest rohkem kui sajas riigis ming ta kuulub maailma viie juhtiva IT teenuseid pakkuva firma hulka.


Täiendav info

Ülle Kivirähk
Fujitsu Eesti müügidirektor
telefon 5011745

Date: 08 jaanuar, 2013
City: Tallinn