GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt>
  3. 23. novembril rakendub E-notari infosüsteemi arendus, mis võimaldab riigiportaali www.eesti.ee vahendusel ligipääsu notarite poolt tõestatud dokumentidele. Uut võimalust saavad kasutada alates 23. novembrist notariaalselt tõestatud tehingutes osalevad füüsilised ja juriidilised isikud ning ametiasutused.

Estonia Fujitsu arendas Eesti E-notari infosüsteemi X-tee teenuse

23. novembril rakendub E-notari infosüsteemi arendus, mis võimaldab riigiportaali www.eesti.ee vahendusel ligipääsu notarite poolt tõestatud dokumentidele. Uut võimalust saavad kasutada alates 23. novembrist notariaalselt tõestatud tehingutes osalevad füüsilised ja juriidilised isikud ning ametiasutused.

Fujitsu

november 11, 2009

Notariaalselt tõestatud dokumentide kättesaamise eelduseks on ID-kaardi olemasolu. Sisenedes läbi X-tee riigiportaali on võimalik vaadata endaga seotud notariaalsete dokumentide ärakirju, samuti neid salvestada kas oma arvutis või riigiportaali keskkonnas ning edastada e-posti teel kolmandatele isikutele.

„Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Notarite Koja vahenditest. Peamisteks eesmärkideks on vähendada notarite klientide jaoks paberdokumentide käivet ning võimaldada notariaalselt tõestatud dokumentide digitaalärakirjadele turvaline ning tasuta ligipääs,“ selgitas uue teenusega seonduvat Notarite Koja aseesimees Priidu Pärna. „Teenuse kasutamisel tuleks aga arvestada sellega, et notariaalsed dokumendid on konfidentsiaalsed ja nende kolmandatele isikutele edastamiseks peab olema kõigi tehingu osapoolte nõusolek,“ lisas ta.

Riigiportaali kaudu leiate enda või ettevõttega seotud alates 23. novembrist tõestatud notariaalseid dokumente. Notarite poolt tõestatakse tehinguid, mille kohta on seaduses ette nähtud tõestamise vorminõue. Peamisteks tõestatavateks tehinguteks on näiteks kinnisvara võõrandamise, piiratud asjaõigustega koormamise ning osaühingute osade võõrandamise lepingud, testamendid ja volikirjad. Riigiportaali kaudu ei ole aga võimalik leida dokumente, mis ei ole notari poolt koostatud ning millel notar on kinnitanud vaid allkirja õigsust.

E-notari infosüsteemi kasutavad kõik notarid juba kolmandat aastat. Infosüsteemi väljatöötajaks ja arendajaks on olnud Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide Keskus. Uue X-tee teenuse väljatöötajaks oli Fujitsu.

„Meil on hea meel, et saime pakkuda oma kogemusi E-notari infosüsteemis sisalduvate võimaluste edasiarendamisel. Eesmärgiks oli välja töötada kliendisõbralik moodus ligipääsuks elektroonilistele dokumentidele,“ ütles Fujitsu tegevjuht Andres Järviste.

Valminud arenduse lähemad tutvustused ja koolitused viiakse Notarite Koja ja Fujitsu koostöös läbi neljas Eesti linnas. Tallinnas toimub uue teenust tutvustav üritus 16. novembril algusega kell 14.00 Olümpia hotellis. Edasi toimuvad koolitused Tartus, Pärnus ja Rakveres. Täpsemat infot on võimalik leida Notarite Koja kodulehelt www.notar.ee.


Täiendav info:

Notarite Koda

617 7900

koda@notar.ee

www.notar.ee

Date: 11 november, 2009