GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Fujitsu Eestis >
  4. Palju õnne, e-Eesti!

Palju õnne, e-Eesti!

Fujitsu panus Eesti e-eduloos


Mait Koppel Oma 100. sünnipäeval on Eesti õigustatult uhke ja üle maailma tunnustatud paljude e-edulugudega. Praegu peame paljusid neist loomulikuks ja elementaarseks, me ei oska enam oma elu nendeta ette kujutada. Eesti on oma e-riigi kogemusest loonud lausa ekspordiartikli, pakkudes riiklike e-teenuste ja lahenduste loomise konsultatsiooni teistele riikidele.

Kuidas need lahendused sünnivad, kes ja kuidas neid teeb?

Fujitsu on avaliku sektori innovaatiliste e-lahenduste loomisega olnud seotud üle 20 aasta.
Pea sama kaua on meie tarkvaraosakonnas avaliku sektori projekte juhtinud Mait Koppel. Ta on koos oma tiimiga seisnud mitmete e-lahenduste taga. Mait vaatab tagasi Fujitsu osale e-riigi ehitamisel.

Üks esimesi näiteid neist on osalemine x-tee esimese versiooni välja töötamisel, mis tuli kasutusse juba selle sajandi algses. X-tee on riigi infosüsteemide ja andmekogude „tänavavõrgustik“, mille abil need omavahel infot vahetavad ja loovad kasutajale ühtse mugava e-teenuse.

Viimaste tööde seas on samuti rohkelt kuulsust pälvinud e-residentsuse taotluste menetlemise lahendus, mis võimaldab välisriigi kodanikule ligipääsu Eesti e-teenustele ja muudab Eesti atraktiivseks ärilises mõttes.

Piirikontrolli infosüsteem kiirendab ja lihtsustab piiriületust Eestis Schengeni viisaruumi välispiiril. Selle abil saab reaalajas teha päringuid rahvusvahelistesse ja siseriiklikesse andmekogudesse ning teostada nimekirjade alusel automaatset reisijate eelkontrolli.

Suur panus on meilt läinud haridusvaldkonda. Rakendus kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste ühtse infosüsteemi loomine sai alguse aastal 2017. Süsteemi pilootimine esimestes kutseõppeasutustes algas selle aasta veebruaris.

IT lahendusi vajavad väga erinevad sektorid ja tegevusalad. Fujitsu on loonud mitmeid lahendusi ka põllumajanduse vallas. Parajasti on käsil arendus loomade utiliseerimise vallast.

Need kõik on tegelikult suured projektid ja nende kallal on tööd tehtud ühiselt koos paljude partneritega, teiste tublide IT-ettevõtetega Eestis. See on olnud tore ja edasiviiv kogemus, oleme selle eest väga tänulikud.