GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Lösningar >
  3. Industry Solutions >
  4. Tjänstepartner och tillverkare - end to end

Telekommunikationslösningar

Tjänstepartner och tillverkare - end to end

Till följd av allt större konsumtion av multimedia och explosionen av individcentrerade data ökar nätverkstrafiken exponentiellt till synes helt gränslöst. I den här snabba och konkurrenspräglade branschen måste nätverksleverantörer hela tiden fokusera på att upprätthålla lönsamma intäktsströmmar och affärsmodeller genom att bygga och dra fördel av kundrelationer. För att lyckas krävs allt större investeringar i nätverkskapacitet och system som uppfyller kundernas stigande förväntningar.

Fujitsu är unikt rustade att hjälpa operatörer att hantera de här utmaningarna. Fujitsu är ett unikt ITC-företag – vi har IT-produkter och IT-lösningar samt tillverkning av heltäckande telekommunikationsutrustning i en och samma globala organisation. Tack vare den här kombinationen kan Fujitsu tillhandahålla heltäckande och fullt integrerade lösningar som uppfyller kommunikationskraven för både nätverksoperatörer och företag/myndigheter.

Fujitsus erbjudanden omfattar en operatörs konsument- eller företags- livscykel. Relationen inleds med kundförvärvssystem via multimedietjänster eller detaljhandelsverksamhet. Detta följs sedan av tjänsteaktivering genom OSS-system (Operation Support Systems) och integrering i BSS-system (Business Support Systems). Detta utgör sedan grunden för de fakturerings- och CRM-system (Customer Relations Management) som ligger till grund för supportavdelningar för slutkunder.

Fujitsu ger sina kunder stöd längs hela vägen. Vi har levererat system för kundförvärv, CRM, BSS och OSS till många operatörer runtom i världen. Våra supportavdelningar hjälper slutanvändare över hela världen.

Varför välja Fujitsu för telekommunikationslösningar?

  • Fujitsus IT-teknik – inklusive pekdatorer, datorer och servrar – ligger bakom operatörers affärsmiljöer och IN-miljöer (intelligenta nätverk). På Meditel, VIVO och Nokia Siemens Network hanterar Fujitsu-servrar IN-kundplattformar i realtid. 
  • Fujitsu har arbetat med kunder världen över ända sedan 1935 då Fujitsu grundades som tillverkningsföretag inom telekommunikation. I dag ligger våra avancerade LTE-nätverk (Long Term Evolution) till grund för DoCoMo 4G i Japan. Dessutom hanterar Fujitsus Ethernetnätverk med hög kapacitet Verizon-kunder, som till exempel London Stock Exchange. 
  • Varje år tillverkar Fujitsu över fem miljoner smartphones åt kunder i Japan och Asien/Stillahavsområdet. 
  • Fujitsu driftsätter FTTP i Australien, Saudiarabien och Storbritannien.

Kundstudier