GTM-MFXJFQT
Skip to main content
  1. Hem >
  2. Grundprincipen är mycket enkel. Ramavtalen är tecknade mellan Kammarkollegiet och Fujitsu.

Avtal

Grundprincipen är mycket enkel. Ramavtalen är tecknade mellan Kammarkollegiet och Fujitsu.

IT-Driftstjänster Helhetsdrift

Avtalsperiod: 2010-02-08 - 2017-02-28  Förlängningsoption max t.o.m: 2017-02-28
Avtalsnummer:  7001/10
Produktområde:  Helhetsdrift inom IT-området drifttjänster. Fokus ligger på helhetsåtaganden för många olika drifttjänster, t ex inom områdena Servrar, Datalagring, Klienter, Kommunikation och Service Desk.