Skip to main content

Fujitsu

Spain

Spain SJ signs three year contract with Fujitsu

The IT Service company Fujitsu Services has signed a three year contract with SJ. Fujitsu will be responsible for service oriented functional delivery for the Workplace and Service Desk areas of the business. The contract covers all of SJ’s 2,300 work stations around the country. Fujitsu will also provide a single point of contact, and will work closely with all of SJ’s other IT partners.

septiembre 02, 2008

IT-tjänsteföretaget Fujitsu Services har tecknat ett treårigt avtal med SJ som innebär att Fujitsu övertar ansvaret för tjänsteorienterad funktionsleverans till SJ inom områden Arbetsplats och Service Desk. Avtalet omfattar samtliga 2 300 arbetsplatser runt om i landet. Som så kallad ”single point of contact” för SJs medarbetare förbinder sig även Fujitsu att ansvara för ett nära samarbete med SJs övriga leverantörer av IT.

Nu väljer SJ att minska antalet leverantörer av IT-stöd. Efter en omfattande urvalsprocess har SJ valt Fujitsu för tjänsteorienterad funktionsleverans inom områdena Arbetsplats och Service Desk. Grunden för SJs val har bland annat handlat om kvalitet, innovation, säkerhet och miljö samt förmågan att leverera ständiga förbättringar.

– Vårt mål är att kontinuerligt utveckla och förbättra IT-tjänster till att motsvara affärs- och verksamhetsmål inom SJ med blicken ständigt framåt, säger Anders Hedenros, CIO på SJ. I detta arbete har vi velat ha en samarbetspartner som kan visa på en hög leveransförmåga, innovation, kvalitetsmedvetenhet och proaktivitet. Många leverantörer talar om proaktivitet men få kan visa på en faktisk metod och ett tänkesätt för detta. Fujitsus metod Sense and Respond ska kunna leverera konkreta förbättringsresultat.

Med ansvaret för funktionsleverans för både Arbetsplatser och Service Desk har Fujitsu nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp när det gäller servicen till SJs verksamhet. Målet är enkelt – att förbättra kundnöjdheten.

– SJs miljövänliga profil och vision är lätt att sympatisera med, säger Katarina Mellström, vd för Fujitsu Services. Med denna outsourcinglösning kan vi stödja SJ s arbete, något som förstås känns mycket positivt. För ett av Sveriges ledande reseföretag är dessutom IT något mycket centralt och avtalet blir därmed ett kvitto på att Fujitsu idag etablerat sig som ett av Sveriges ledande IT-tjänsteföretag.

Om Fujitsu Services

Fujitsu Services är ett ledande europeiskt IT-tjänsteföretag. Affärsidén bygger på att hjälpa kunder realisera värdet av modern informationsteknik genom konsulttjänster, systemintegration samt support, drift och underhåll. Fujitsu servar kunder i både privat och offentlig sektor i hela Europa, bland annat detaljhandel, bank och finans, hälso- och sjukvård samt myndigheter. Den årliga omsättningen är 3,6 miljarder Euro och antalet anställda är drygt 19 000 i 20 länder. Fujitsu Services, med huvudkontor i London, är den europeiska grenen av Fujitsu-koncernen. I Sverige har vi närmare 700 medarbetare och kontor i hela landet. Vi arbetar med infrastruktur, outsourcing och konsulting. Svenska Fujitsu har kunder inom alla branscher men framför allt industri, offentlig sektor, telekom, detaljhandel samt bank & finans. Besök se.fujitsu.com för mer information.

Om SJ

Varje dag reser närmare 110 000 resenärer med SJs tåg från cirka 220 stationer mellan Narvik och Berlin. 2007 omsatte SJ 8,3 miljarder kronor. 4 000 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval – de uppfyller världens tuffaste miljökrav. Frekventa resenärer samlar förmåner och poäng som medlemmar i SJ Prio.

Katarina Mellström

Phone: Phone: +46 70 309 2250
E-mail: E-mail: katarina.mellstrom@se.fujitsu.com
Company:Fujitsu Services Sverige
vd och Country Manager

Björn Landerberg

Phone: Phone: +46 (0)739 733 603
E-mail: E-mail: bjorn.landerberg@se.fujitsu.com
Company:Fujitsu Services Sverige
Head of Marketing and Communications

Anders Hedenros

Phone: Phone: 010-751 57 25
E-mail: E-mail: anders.hedenros@sj.se
Company:SJ
CIO

Date: 02 septiembre, 2008