Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Dịch vụ Ứng dụng

Dịch vụ gia công phần mềm Solution Contract

Trung tâm Phát triển phần mềm Fujitsu Việt Nam nhằm mục đích cung cấp các ứng dụng phát triển chất lượng cao và dịch vụ bảo trì cho tất cả các khách hàng, đặc biệt là kinh doanh ra nước ngoài với thị trường Nhật Bản.

Gia công phần mềm CNTT & Dịch vụ quản lý App Desk Services 04 man circle

Dịch vụ quản lý và thông tin thuê ngoài của Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam cho phép các doanh nghiệp tập trung vào cốt lõi của họ, giảm chi phí quản lý cơ sở hạ tầng CNTT thông qua việc cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động.

ERP Solution Consulting

What is PRO-NES? - is a FUJITSU Production control software package for manufacturers. With its good reputation and market proven functions, PRO-NES realizes "Operational system easy to use" and "Integrated information data base".