Blog: Money follows data: 4 stappen om meer waarde uit uw data te halen

Arie Kraan, Solution Consultant / Entrepreneur, Fujitsu Nederland

Plato noemde het al: noodzaak is de moeder van elke uitvinding. Dit is opnieuw bewezen tijdens de Covid-19-pandemie, een tijd die zich kenmerkt door een enorme golf van ongelooflijk snelle veranderingen. Dat noodzaak de moeder van innovatie is geldt ook voor IT-afdelingen, die de afgelopen twee decennia al een gestage evolutie hebben doorgemaakt, van bedrijfsondersteunende functie op de achtergrond tot een belangrijke transformator en enabler. Gedreven door nieuwe eisen is deze evolutiecurve tijdens de COVID-19-pandemie verder omhooggeschoten. IT is bedrijfskritisch geworden, de digitale levenslijn die bedrijven, samenlevingen en gezinnen bij elkaar houdt.

Ondanks de levendige verbeeldingskracht van sciencefictionschrijvers kan technologie pandemieën (nog) niet voorkomen, maar het kan wel de verspreiding voorkomen door uw werknemers in staat te stellen veilig thuis te werken, toegang te bieden tot alle beschikbare informatie waardoor snelle besluitvorming vanaf elke locatie mogelijk is en, misschien het belangrijkst, bedrijven te ondersteunen met de juiste data om de juiste zakelijke beslissingen te nemen. Dit laatste vraagt om continue toegang tot data, in sommige gevallen in realtime. Dit is alleen mogelijk met een volwassen datalandschap waarin de ontelbare datapunten van een organisatie, van edge en core tot cloud, geïntegreerd zijn.

Elke organisatie die in staat is om proactief data te minen kan snel reageren op - en profiteren van - de veranderende marktdynamiek. Echter, de reis richting een datagedreven onderneming, waarin data is verworden tot een asset, is complex. U ziet de kansen, u ziet de risico’s. Waar begint u deze reis? Hoe leidt u uw organisatie door een datagedreven digitale transformatie? Het antwoord: met de datagedreven transformatiestrategie van Fujitsu, een eenvoudig uit vier stappen bestaand proces.


De datagestuurde transformatiestrategie van Fujitsu maakt gebruik van onze co-creatiebenadering voor een uitvoeringsplan dat is gericht op het bedrijf en zijn unieke vereisten.

Stap 1: De baseline definiëren

De eerste stap is het creëren van het plan en de visie van de organisatie voor datagedreven digitale transformatie en het identificeren van de belangrijkste belanghebbenden - een belangrijke senior sponsor, specialisten uit de organisatie en materiedeskundigen van Fujitsu.

Dit team onderzoekt en beoordeelt de datadistributie in het landschap van een bedrijf, van edge en core (on-premise) tot cloud en catalogiseert het applicatielandschap, de fysieke en virtuele infrastructuur, de soorten datasets en hoe ze worden gebruikt. Dit brengt operationele beperkingen aan het licht en potentiële hiaten aan de oppervlakte die van invloed kunnen zijn op de gewenste bedrijfsresultaten van het digitale transformatieproject. Het resultaat is een gedocumenteerde baseline waarin de gewenste bedrijfsresultaten en succescriteria worden gedefinieerd. Een blauwdruk voor de volgende stap: het ontwerp van een datafundering die is voorbereid op de toekomst.


Stap 2: De datafundering ontwerpen

Vervolgens ontwerpen we de datafundering, met als doel een waterdicht ontwerp dat niet alleen de beschikbaarheid van data garandeert, maar de data ook beschermt. Dit betekent dat moet worden bepaald of workloads het meest geschikt zijn voor on-premise of cloud, of beide - in een hybride vorm.

Ook hier hebben we te maken met voortdurende verandering: volgens brancheanalisten zal 90% van de organisaties tegen eind 2020 hybride infrastructuren hebben geïmplementeerd. En tegen 2022 zal meer dan 50% van de door een onderneming gegenereerde data worden gecreëerd en verwerkt buiten het datacenter, cloud of edge, waarbij dit cijfer naar verwachting zal groeien tot 75% in 2025.

Het daadwerkelijke proces van het genereren van inkomsten met gedistribueerde gegevens vereist de overweging van vele aspecten, waaronder de applicatiespecificaties, prestatievereisten, beveiligingsontwerp en servicespecificaties. Deze tweede stap neemt al deze aspecten in overweging bij het ontwerpen van de architectuur en zorgt voor het juiste leveringsmodel voor de workloads.


Step 3: Beschermen en beveiligen

Data is geld waard. Daarom heeft het beschermen van uw data de hoogste prioriteit om de bedrijfscontinuïteit van uw organisatie te waarborgen. Gedistribueerde data-architecturen zijn complexer om te beschermen, omdat er externe netwerken en openbare clouds bij betrokken zijn. Dit vraagt om een holistisch beveiligingsconcept voor dataprotectie en cyberveiligheid, die zorgt voor veilige back-up-, archiverings- en herstelmogelijkheden, die de data-integriteit waarborgt en organisaties in staat stelt om te voldoen aan nalevingsvereisten.


Stap 4: Bedrijfswaarde leveren, vandaag en in de toekomst

De laatste stap is met behulp van data bedrijfswaarde te creëren. Om de waarde van data te ontsluiten is het, naast het stroomlijnen van het proces van dataverzameling en -integratie, essentieel om de juiste technologieën toe te passen die verborgen inzichten ontsluit om nieuwe zakelijke kansen te identificeren.

Zo verbeteren kunstmatige intelligentie en machine learning niet alleen besluitvorming. Bedrijfsprocessen worden intelligenter en alledaagse, repetitieve taken kunnen worden geëlimineerd. Met goed inzicht in de eisen van de klant kunnen nieuwe inkomstenbronnen worden verkend en uitgerold. En beter inzicht en een snellere time-to-market tenslotte helpen organisaties met het behouden (en vergroten) van hun concurrentievoordeel.


Waarom is dit belangrijk?

Laten we, omwille van het argument, stellen dat uw organisatie momenteel slechts 15% van de beschikbare data gebruikt om zakelijke beslissingen te nemen met behulp van analyses of interne rapporten. Als u 85% van uw data negeert, terwijl uw concurrenten 50% van hun data gebruiken, dan is het duidelijk welke organisatie de concurrentiestrijd wint. Kortom, het analyseren van relevante data vertaalt zich in een duidelijk concurrentievoordeel. Het helpt uw organisatie om de juiste beslissingen te nemen en sneller te reageren op de dynamiek van klanten en markten. Met andere woorden, alleen door te investeren in een datacentrische aanpak blijft uw organisatie relevant.

Kom meer te weten over DDTS voor uw organisatie

Wilt u weten hoe de Data Driven Transformation Strategy uw organisatie kan transformeren?

Thank you.

Top of Page