GTM-MS3FJPH
Skip to main content

eDoc

eDoc til kommuner, regioner og andre offentlige institutioner er et klassisk elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH) bygget på markedets mest moderne teknologi, og er således fuldt integreret i SharePoint kommunikationsplatformen.

eDoc er et fremtidssikret og aktivt omdrejningspunkt i en service orienteret arkitektur, og Fujitsu arbejder sammen med en række centrale fagsystem leverandører for at sikre sammenhæng i den kommunale eller regionale forvaltning.

Med eDoc er vores kunder sikret de største frihedsgrader til fremover at vælge de bedste støttesystemer til de faglige og ledelsesmæssige opgaver og med udgangspunkt i SharePoint platformen skabe den største sammenhæng i infrastruktur og videndeling.

eDoc er: 

  • Fundamentet for digital forvaltning – et horisontalt system med åbne snitflader.
  • En integrationsplatform og en søjle i en servicearkitektur.
  • Et dokumenthåndteringssystem, hvor ind- og udgående digitale dokumenter registreres.
  • Et forvaltningsarkiv, hvor ind- og udgående dokumenter opbevares i elektronisk form.
  • Et informationssøgningssystem, som giver personificeret adgang til information styret af sikkerhedsindstillingerne i systemet.
  • Et sags- og dokumenthåndteringssystem, som giver mulighed for behandling af sager med tilknyttede dokumenter og bilag.
  • Et system med direkte integration til Microsoft Office og Outlook som via kendte brugergrænseflader giver brugerne let adgang. Desuden et system med adgang via portal grænseflader, som giver mulighed for let tilgængelige browser grænseflader.
  • Et system der understøtter arbejdsrutiner for forskellige brugerarketyper.
  • Et velfungerende system der understøtter såvel store som små organisationer.
  • Dataleverandør for ledelsesinformation.

Referencehistorie Middelfart Kommune

Middelfart Kommune implementerer klassisk ESDH i moderne kommunikationsplatform