Skip to main content

Fujitsu

Danmark

Fujitsu effektiviserer og optimerer i Silkeborg Kommune

Nyheder:
Silkeborg Kommune har valgt Fujitsu som hovedleverandør til levering, implementering og servicering af kommunens økonomi-, løn-, debitor-, vagtplan- og indkøbssystem. Fujitsu skal samtidigt levere et nyt modul til kommunens fremtidige projekt- og resourcestyring. Løsningen vil i endnu højere grad effektivisere og optimere arbejdsgangene i Silkeborg Kommune.

March 20, 2014 Fujitsu har efter udbud vundet kontrakten på levering, implementering og servicering af Silkeborg Kommunes økonomi-, løn-, debitor-, vagtplan- og indkøbssystem. Fujitsu skal samtidig levere et nyt modul til kommunens fremtidige projekt- og ressourcestyring.

Siden 2008 har Fujitsu serviceret Silkeborg Kommune, og med den nye ordre, der træder i kraft 1. januar 2015, er Fujitsu nu hovedleverandør hos kommunen med Silkeborg Data som underleverandør på løn og vagtplan. Kontrakten, der er vundet, er på seks år med mulighed for forlængelse i yderligere to gange to år.

Fremadrettet vil systemet skabe den nødvendige sammenhæng mellem de overordnede politiske mål og indsatser i kommunens institutioner, som blev efterspurgt i udbuddet. Systemet muliggør det rette fokus på resultater og effekter, der sikrer en løbende og nødvendig kvalitetsudvikling. Med sammenhæng mellem mål, serviceniveau og økonomi står Silkeborg Kommune godt rustet til fremadrettet at kunne effektivisere og optimere.

”Vi ser frem til at fortsætte vores gode samarbejde med Silkeborg Kommune. I kontraktperioden skal vi i fælleskab løbende optimere brugen af løsningen, og vi skal finde et effektiviseringspotentiale på blandt andet lønrefusioner. Vores rådgivning om den bedste udnyttelse af systemet vil give medarbejderne i Silkeborg Kommune mulighed for konkret rationalisering og modernisering,” siger Jan Petersen, Salgschef Prisme, Fujitsu.

”Det nye projekt- og ressourcestyringsmodul giver os nye muligheder for at disponere vores ressourcer på en effektiv måde. Det er meget relevant fremover, at eksempelvis vores tekniske servicepersonale, i samme system som de styrer økonomien, kan holde styr på deres projekter, og hvilke folk der er på hvilke opgaver,” siger Søren Boisen, konsulent, Silkeborg Kommune.

Prisme muliggør en smidig integration mellem kommunernes økonomi- og lønsystem og giver den enkelte medarbejder gode muligheder for at effektivisere og optimere arbejdsprocesser. Det giver kommunen et bedre udgangspunkt for at træffe forretningsbeslutninger på et oplyst grundlag.

Om Fujitsu

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring 140.000 Fujitsu-medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) havde i det regnskabsår, der afsluttedes den 31. marts 2018, en konsolideret omsætning på 39 mia. US$. For mere information, se venligst www.fujitsu.com og www.fujitsu.dk

Jan Petersen

Telefon: Telefon: +45 27 13 30 44
E-mail: E-mail: jan.petersen@dk.fujitsu.com
Salgschef Prisme, Fujitsu Denmark

Date: 20 March, 2014