Næstved Kommune

Vores sagsbehandlere registrerer alt i DUBU. Fra de bekymringer, vi modtager om et barns trivsel, til de initiativer, vi sætter i gang. Med den nye kube kan vi trække data ud, sammensætte disse som vi ønsker og skabe et klart overblik – både til den enkelte sagsbehandler og til ledelsen

Konsulent og tidligere socialrådgiver i Næstved Kommune Brian Rasmussen
Download Full Case Study PDF

Næstved Kommune

Kunden

Næstved Kommune har ca. 83.000 indbyggere og er Sjællands største kommune målt på areal.

Udfordringen

Næstved Kommune har ønsket i endnu højere grad at kunne skabe overblik over data fra sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet – og at præsentere det på en ensartet og overskuelig måde for sagsbehandlere og ledere.

Løsningen

Flertallet af landets kommuner benytter i dag DUBU 3.0 som systemmæssig understøttelse af deres indsats overfor udsatte børn og unge. Fujitsu har udviklet en rapporteringskube til DUBU 3.0, der kan være med til at sikre, at kommunerne kan følge op på og leve op til de stadigt stigende krav til både sagsbehandling og dokumentation på området. Rapporteringskuben er udarbejdet i samarbejde med tre kommuner og indeholder alle væsentlige områder fra DUBU 3.0.

Download Full Case Study PDF