GTM-N36FMLC
Skip to main content
  1. Home >
  2. Giới thiệu về Fujitsu >
  3. Môi trường

Môi trường

Triết lý và Sứ mệnh môi trường của Fujitsu

Sự bền vững của môi trường luôn hình thành một phần cốt lõi trong công việc kinh doanh của Fujitsu. Từ việc áp dụng thiết kế theo phong cách công viên cho nhà máy của chúng tôi tại Kawasaki năm 1935 đến kế hoạch hành động vì môi trường của Tập đoàn Fujitsu đầy tham vọng của ngày hôm nay, sự bền vững là mấu chốt của mọi giai đoạn của dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông cuối-đến-cuối của chúng tôi.

Biến đổi khí hậu đáng kể và suy giảm đa dạng sinh học chỉ là hai trong số nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng tiếp tục leo thang trên quy mô toàn cầu. Ngoài ra, với dân số thế giới hiện nay vượt trên mức 7 tỷ, có những mối quan tâm ngày càng gia tăng về sự thiếu hụt thực phẩm, nước, năng lượng và những tài nguyên khác.

Là một công ty công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu, Fujitsu có thể tạo nên giá trị mới và chuyển đổi doanh nghiệp cũng như xã hội. Tập đoàn Fujitsu cam kết sẽ giúp giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu thông qua sức mạnh của công nghệ thông tin và truyền thông. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bên liên quan trong chuỗi giá trị toàn cầu, bao gồm khách hàng, đối tác và nhà cung cấp để hình thành một xã hội bền vững và thịnh vượng.

Chiến lược bền vững của chúng tôi theo hai chiều

Bằng cách tăng cường triển khai công nghệ thông tin và truyền thông trong toàn xã hội, Tập đoàn Fujitsu sẽ mở rộng đóng góp của chúng tôi vào việc giải quyết những thách thức về môi trường cùng với khách hàng và xã hội. Chúng tôi sẽ liên tục phấn đấu để giảm gánh nặng về môi trường của các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Top Message Top Message

"Fujitsu will Strive for Human Centric Innovation to Overcome Global Environmental Issues and Create a Sustainable Society."

Policy and Action Plan Policy and Action Plan

We set an ambitious policy and targets to both harness the power of ICT together with stakeholders and minimize the negative effects. Our Environmental Action Plan, therefore, sets measurable targets regarding sustainability improvements for our Business, our Customers and Society, and places equal importance on meeting those targets.

Our Customers and Society Our Customers and Society

ICT makes it possible to use resources and energy more efficiently and it can also play an important role in solving complex social and environmental issues. By expanding its business through ICT-based innovation and solutions that solve customers' problems, the Fujitsu Group will contribute to the realization of a prosperous, sustainable society.

Our Business Operations Our Business Operations

With business operations spread across more than 100 countries, we are conscious of Fujitsu's own impact on the environment - from energy consumption and carbon emission to biodiversity damage and beyond. As such, we are working hard to reduce the environmental burden of our business.

Environmental Data

In order to ensure accuracy and transparency, the main environmental data released by the Fujitsu Group are reviewed by a third party every year. In FY2014, our environmental data were reviewed by Bureau Veritas Japan Co., Ltd.

Các thành tựu về môi trường của Fujitsu

Giữ các vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng bền vững hàng đầu thế giới, chẳng hạn như:

  • Danh sách các công ty được ngưỡng mộ nhất thế giới năm 2013 của Tạp chí FORTUNE
  • Fujitsu là một phần của Chỉ số Bền vững Dow Jones (Thế giới, Châu Á Thái Bình Dương), Loạt chỉ số FTSE4Good, Chỉ số chứng khoán của UN Global Compact (Hiệp ước Toàn cầu của Liên hiệp Quốc) và Chỉ số Bền vững của Ethibel.
  • Chúng tôi cũng được lựa chọn vào chỉ số Climate Disclosure Leadership (24 công ty được lựa chọn trong số 500 công ty tại Nhật Bản) và chỉ số Climate Performance Leadership (12 công ty được lựa chọn trong số 500 công ty tại Nhật Bản)