GTM-N36FMLC
Skip to main content
 1. Home >
 2. Dịch vụ >
 3. Dịch vụ Ứng dụng >
 4. Phát triển ứng dụng và tích hợp

Phát triển ứng dụng và tích hợp

Dịch vụ gia công phần mềm

Trung tâm Phát triển phần mềm Fujitsu Việt Nam nhằm mục đích cung cấp các ứng dụng phát triển chất lượng cao và dịch vụ bảo trì cho tất cả các khách hàng, đặc biệt là kinh doanh ra nước ngoài với thị trường Nhật Bản. Quá trình đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng cao nhất của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi tự hào sở hữu một đội ngũ kỹ sư hệ thống, những người đã có kiến thức chuyên môn và đào tạo về công việc tại Nhật Bản trong những năm qua. Làm việc như cầu nối giữa các khách hàng ở Nhật Bản và Việt Nam, đội ngũ không chỉ có khả năng quản lý xuất sắc dự án CNTT, mà còn thông thạo giao tiếp Tiếng Nhật.


Chúng tôi có thể làm những gì?

Hỗ trợ NX offshore

 • Kiểm tra và thử ứng dụng NX
 • Data migration & migration test
 • Tạo và kiểm tra NX manual releases

Hỗ trợ offshore thao tác TCE

 • Bằng cách truy cập từ xa đối với môi trường của khách hàng SE của chúng tôi sẽ hoạt động Trung tâm điều hành tại Việt Nam (đăng ký ID, quản lý dữ liệu, Báo cáo về tình trạng của hệ thống ...)

Phát triển ứng dụng mới

 • Mục tiêu phase: PS, PG, PT
 • Phát triển ngôn ngữ: Java, PHP, Net.
 • Java, PHP, .Net
 • Cơ sở dữ liệu: MySQL, Oracle
 • Khung: Struts, CakePHP, Maple
 • OS: Windows, Ubuntu
 • Tiêu chuẩn phát triển: SDEM base original

Bảo trì ứng dụng phần mềm