News RSShttps://www.fujitsu.com/vn/vi/rss/news_rss.html Mon, 12 Apr 2021 19:21:28 GMT NewsServer management software creates dynamic infrastructureshttps://www.fujitsu.com Tue, 12 May 2009 00:00:00 GMT tcm:117-1407031 Phần mềm quản lý máy chủ mang đến cơ sở hạ tầng năng động https://www.fujitsu.com/vn/vi/about/resources/news/press-releases/2009/serverview-120509.html Tue, 12 May 2009 00:00:00 GMT tcm:117-1407150