GTM-N36FMLC
Skip to main content
 1. Home >
 2. Sản phẩm >
 3. Peripheral Devices >
 4. Scanners >
 5. fi Series >
 6. FUJITSU Image Scanner fi Series - Workgroup

FUJITSU Image Scanner fi Series - Workgroup

Ideal for the medium-sized organization or single-department application, Fujitsu’s desktop Workgroup Scanners are the foundation of your document management solution. You won’t sacrifice performance for affordable document imaging. Our family of Workgroup Scanners includes both flatbed and sheet-fed models, as well as models that can be customized to scan to e-mail, .pdf files, printers, or ftp sites. For flexibility and high performance for the medium-sized business or organization, choose Fujitsu Workgroup Scanners.

Fujitsu, the global image scanner market leader, introduces the fi-800R, the next-generation, compact and versatile scanner for the front office

Fujitsu Vietnam, today announced the launch of the fi-800R, a dramatically compact A4 versatile image scanner for front office use in the fi Series lineup.

fi-7160 fi-workgroup-fi7160-20140617g

Cung cấp hiệu năng vượt trội và khả năng chụp ảnh tài liệu hàng đầu thị trường với tốc độ quét nhanh hơn.

 • Màu nền: 600 dpi
 • Tốc độ quét: 60 trang / phút (một mặt) / 120 trang / phút (hai mặt) ở màu, xám và đen trắng @ 200 dpi and 300 dpi
 • Kích cỡ tài liệu: Tối thiểu: 50.8 mm x 54 mm (2 x 2.13 in.) - Tối đa: 216 mm x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)
 • Công suất khay giấy: 80 tờ
 • Cổng kết nối máy tính: USB 3.0

fi-7260 fi-workgroup-fi7260-20140617g

Cung cấp hiệu năng vượt trội và khả năng chụp ảnh tài liệu hàng đầu thị trường với tốc độ quét nhanh hơn.

 • Màu nền: 600 dpi
 • Tốc độ quét: 60 trang / phút (một mặt) / 120 trang / phút (hai mặt) ở màu, xám và đen trắng @ 200 dpi and 300 dpi
 • Kích cỡ tài liệu: Tối thiểu: 50.8 mm x 54 mm (2 x 2.13 in.) - Tối đa: 216 mm x 297 mm (8.5 x 11.69 in.)
 • Công suất khay giấy: 80 tờ
 • Cổng kết nối máy tính: USB 3.0

fi-6110 fi-workgroup-fi6110-20140618g

Được thiết kế với việc xem xét cẩn thận các giấy xử lý vượt trội, tính năng quét tiên tiến và dễ dàng hội nhập , các máy quét máy tính để bàn phù hợp với những hóa đơn trước văn phòng và các ứng dụng quét phân phối.

 • Màu nền: 600 dpi
 • Tốc độ quét: 20 trang / phút (một mặt); 40 trang / phút (hai mặt) ở màu, xám và đen trắng @ 200 dpi and 300 dpi
 • Kích cỡ tài liệu: Tối thiểu: 52 mm x 74 mm (2.1 x 2.9 in.) - Tối đa: 216 mm x 355.6 mm (8.5 x 14 in.)
 • Công suất khay giấy: 50 tờ
 • Cổng kết nối máy tính: USB 2.0

fi-65F fi-workgroup-fi65f-20140618g

Được thiết kế với việc xem xét cẩn thận các giấy xử lý vượt trội, tính năng quét tiên tiến và dễ dàng hội nhập , các máy quét máy tính để bàn phù hợp với những hóa đơn trước văn phòng và các ứng dụng quét phân phối.

 • Màu nền: 600 dpi
 • Tốc độ quét: 1 giây ở xám và đen trắng @ 200 dpi / 300 dpi; 1.7 giây ở màu @ 200 dpi
 • Kích cỡ tài liệu: Khay kính phẳng tối đa: 105 mm x 148 mm (5.83 x 4.13 in.)
 • Cổng kết nối máy tính: USB 2.0