GTM-N36FMLC
Skip to main content

Địa điểm

Fujitsu có hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, được hỗ trợ bởi một mạng lưới nghiên cứu và phát triển, sản xuất, trung tâm dữ liệu, tích hợp hệ thống, tư vấn, bán hàng và các hoạt động hỗ trợ trên toàn cầu. Chúng tôi đã tận dụng kiến thức chuyên môn và nguồn lực tập thể của chúng tôi để cung cấp các sản phẩm công nghệ và nền tảng đẳng cấp thế giới, trong khi tận dụng cả sự hiện diện đa quốc gia mạnh mẽ để cung cấp các dịch vụ và giải pháp tối ưu hóa tại địa phương.

Corporate Headquarters More information about Corporate Headquarters

Shiodome City Center 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku Tokyo 105-7123, Japan Tel: +81-3-6252-2220
From the US/Canada, dial 011 81-3-6252-2220

Địa điểm Toàn thế giới More information about Worldwide Locations

Danh sách địa chỉ liên lạc đầy đủ và các trang web của Tập đoàn Fujitsu theo quốc gia/khu vực.