Skip to main content

Fujitsu

English

Vietnam

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Lịch sử logo của Fujitsu

1935-1961

1935
Công ty sản xuất Fuji Tsushinki được thành lập

  • Fujitsu được thành lập với tên công ty "Công ty sản xuất Fuji Tsushinki" dưới hình thức một chi nhánh của bộ phận truyền thông thuộc công ty Fuji Electric.
  • Thiết kế logo công ty được kết hợp giữa chữ "f" và chữ "s". Tại sao lại là chữ "f" và chữ "s"?
1923 Fuji Electric Limited was established. "Fu" for Furukawa and "Ji" for Siemens (Based on the German pronunciation) were combined. ("Fuji" is also the name of the highest mountain in Japan)

1962 - 1971

Được điều chỉnh từ tên tiếng Anh chính thức "Fujitsu Limited - Công ty trách nhiệm hữu hạn Fujitsu"
(Tại Nhật Bản, "Fujitsu" được dùng làm tên viết tắt của công ty.)

  • Hoạt động sản xuất máy tính chính thức đã bắt đầu
  • Được tổ chức thành "Bộ phận sản xuất truyền thông" và "Bộ phận sản xuất điện tử"
  • Đã dùng cụm từ "Truyền thông và điện tử" trong logo công ty

1967
Được đổi thành tên công ty chính thức hiện nay

Công ty chính thức đổi tên tiếng Nhật thành Fujitsu Kabushiki Kaisha (Công ty trách nhiệm hữu hạn Fujitsu).

1972 - 1988

1972
Khái niệm "Hòa bình", "Đam mê" và "Thuần khiết" được tích hợp vào logo công ty, được biểu trưng bằng màu Xanh (Hòa bình), màu Đỏ (Đam mê) và màu Trắng (Thuần khiết)

1989 -

1989
Song hành với việc toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh của công ty

  • Song hành với việc toàn cầu hóa hoạt động kinh doanh của công ty, logo công ty hiện tại được chính thức sử dụng.
  • Trái đất và Mặt trời được biểu trưng qua ký hiệu vô cực ở phần đầu của chữ "j" và "i", đồng thời thể hiện vũ trụ mở rộng và tiềm năng vô hạn.
  • Fujitsu Đỏ, màu sắc chủ đạo thể hiện sự nhiệt huyết với tương lai, sự tươi sáng và khả năng có thể tiếp cận.

Quá trình phát triển logo công ty thể hiện thông tin nền tảng của từng thời kỳ và lịch sử của Fujitsu.

Fujitsu Logo